HundrED - 100 Koulua on yksi kattavimmista opettamisen ja koulujen tulevaisuutta käsittelevistä hankkeista maailmassa

Hanke kerää yhteen parhaat opetusalan innovaatiot, kehittää 100 uutta toimintamallia koulujen kanssa ja jakaa ne koko maailmalle. Hankkeen toteuttamisesta vastaa SCOOL,
suomalainen koulutusalan yritys.
Suomessa on yksi maailman parhaista koulutusjärjestelmistä. Miten varmistamme, että se on vielä parempi tulevaisuudessa? Tämä on tavoite 100 Koulua -hankkeella, joka on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.
Maailma muuttuu nopeasti. Työelämässä vaadittavat taidot muuttuvat, ammattinimikkeet ja jopa kokonaiset toimialat katoavat. Kyetäkseen antamaan nuorille mahdollisimman hyvät valmiudet elämässä ja työelämässä menestymiseen myös koulun on muututtava.
“Etsimme yhdessä kunnianhimoisia koulutusalan visioita ja uudenlaisia rohkeita innovaatioita, jotka kehittävät koulutusta. Haastamme mukaan kaikki koulut ja koulutuksesta kiinnostuneet tahot Suomessa ja ympäri maailman”, sanoo Saku Tuominen, hankkeen vastaava tuottaja ja SCOOLin luova johtaja.
Kaksivuotisen voittoa tavoittelemattoman hankkeen aikana haastatellaan aluksi 100 maailman johtavaa koulutusasiantuntijaa ja etsitään 100 maailman hienointa koulutusinnovaatiota. Hankkeen pääyhteistyökumppanit ovat DNA, OP, Supercell ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.

 ”Digitalisaatio ja globalisaatio muuttavat maailmaa radikaalilla tavalla. Muutos tarjoaa mahdollisuuksia, mutta edellyttää myös uudistumista. Lähdimme 100 Koulua -hankkeeseen mukaan, koska meille on tärkeää, että Suomessa on myös tulevaisuudessa yksi maailman parhaista koulutusjärjestelmistä”, sanoo OPssa yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Tuuli Kousa.
Hanke huipentuu 100 suomalaisessa koulussa syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Yhdessä koulujen ja koulutusasiantuntijoiden kanssa etsitään, kehitetään, tuotetaan ja arvioidaan 100 koulutusta uudistavaa innovaatiota. Projektiin voi hakea mukaan 31.1.2016 asti osoitteessa www.hundred.fi.
Pedagogisina yhteistyökumppaneina ovat mm. opetusministeriö, Opetushallitus, useita opettajankoulutuslaitoksia ja OAJ. Mukana on lisäksi kansainvälisiä koulutusalan huippuammattilaisia Sir Ken Robinsonista aina Sal Khaniin.
“Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö tukee lisäksi osaa valituista kouluista ja kokeiluista myös rahallisesti. Haluamme erityisesti kannustaa yhteistyöhön esimerkiksi laadukkaan digitaalisen oppimisen kehittämisessä, ja 100 Koulua -hanke vie koulujen tätäkin muutosta eteenpäin”, sanoo tekn. tri J. T. Bergqvist Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiöstä.
Hankkeen tuloksena syntyy opetusalan innovaatioiden tietokanta, joka annetaan lahjaksi kaikkien maailman koulujen ja opettajien käyttöön. Syntyvä tietopankki, kirja, dokumenttielokuva ja kansainvälinen seminaarien sarja toimivat lähtölaukauksena kehittämistyölle, jossa yhdessä luodaan edellytykset maailman parhaalle koulutukselle myös seuraavalle sadalle vuodelle.
Lisätietoja :
Linkki 100 koulua -hakuun Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön nettisivulla
100 Koulua -hankkeesta ja yhteistyökumppaneista osoitteesta www.hundred.fi
Lue myös Teknologiateollisuus ry:n uutinen "Suomalainen koulu suuntaa tulevaan"
Yhteystiedot:
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö:
TkT Laura Juvonen
asiamies
09 192 3326
040 589 6263
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi
SCOOL:
Saku Tuominen
luova johtaja
saku@scool.fi
+358 400 605084