Apurahat ylemmän korkeakoulututkinnon tekoälyaiheisiin lopputöihin

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö avaa apurahahaun tekoälyaiheisille lopputyöapurahoille. Säätiö myöntää 120 kappaletta korkeintaan 20 000 euron arvoisia apurahoja ylemmän korkeakoulututkinnon lopputöihin, jotka tehdään osana Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksen laajempaa tekoälyyn liittyvää tutkimus-, kehittämis- tai käyttöönottohanketta. ​

​Säätiö myöntää apurahoja kolmen vuoden ajan aloituksesta tai niin kauan kuin tähän varatut varat riittävät.​

Apurahaa voi hakea opiskelija, joka tekee ylemmän korkeakoulututkinnon lopputyötä suomalaisessa korkeakoulussa osana Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksen tekoälyyn liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja käyttöönottohanketta.​ Lopputyön on oltava diplomityö, pro gradu -tutkielma tai YAMK-opinnäytetyö.​ Lopputyön tieteen- tai koulutusalalla ei ole merkitystä.​

Yhtä jäsenyritystä kohden voidaan tehdä vain yksi apurahan saanut lopputyö.​ Päivitämme listaa  yrityksistä, joissa on jo apurahan saanut opiskelija. Näihin yrityksiin ei siis voi enää hakea apurahapaikkaa.  Lista Teknologiateollisuus ry:n kaikista jäsenyrityksistä löytyy Teknologiateollisuuden kotisivulta.

Opiskelija ei saa olla lopputyötä tehdessään työsuhteessa yritykseen, jonka hankkeen osana hän lopputyön tekee. ​Säätiö myöntää vain yhden lopputyöapurahan per henkilö.

Miten haen?

Apurahaa haetaan Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hakujärjestelmän kautta. Voit myös tarkastella hakulomaketta pdf-muodossa hakusivulla.

Hakemuksessa kysytään:

- Opiskelijan henkilötiedot ​
- Jäsenyrityksen yhteystiedot​
- Lopputyön ohjaajan yhteystiedot: korkeakoulu + yritys​
- Tässä yhteydessä pitää järjestelmän kautta pyytää suosittelua lopputyön ohjaajilta korkeakoulusta ja yrityksestä. ​
- Lopputyön aihe ja tavoite​. Korkeakoulun ja yrityksen roolit ja yhteistyö lopputyön ohjauksessa tulee sopia kirjallisesti viimeistään lopputyötä aloitettaessa ja kuvata osana tutkimussuunnitelmaa.​
- Yrityksen hankkeen aihe ja tavoite sekä aineistositoumus​
- Lisäksi yrityksen hankesuunnitelman tiivistelmä ​
- Yrityksen sitoumus luovuttaa lopputyötä koskeva aineisto lopputyön tekijälle siinä tilanteessa, että yrityksen hanke keskeytyy, ellei yrityksellä ole painavia perusteita toimia toisin​

Liitteinä: ​
Lopputyön tutkimussuunnitelma (pituus enintään 4 sivua sisältäen lähdeluettelon, fonttikoko vähintään 12, riviväli vähintään 1) + yrityksen tutkimus-, kehittämis- tai käyttöönottohankkeen suunnitelma.

Säätiö ottaa huomioon myöntämissään apurahoissa apurahansaajien eläke- ja sosiaaliturvaa koskevat säännökset. Säätiön maksama apuraha näkyy veroehdotuksessa veronalaisena. Tarkempia ohjeita voit tarvittaessa kysyä verottajalta. Jos apuraha on myönnetty vähintään 4 kk:n työskentelyyn, tee vakuutushakemus Melaan 3 kk:n kuluessa apurahan ensimmäisen erän nostamisesta. Mela laskuttaa vakuutuksen sinulta.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

Lisätiedot:
Marianna Jokila
Kehityspäällikkö
marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi
puh. 040 592 6478