Elinkeinoelämä janoaa tohtoreita

Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelman ensimmäinen apurahakierros tohtorien siirtymiseksi elinkeinoelämään oli menestys. Apurahaa haki 285 tohtoria useilta eri aloilta, myös yritysten kiinnostus ohjelmaa kohtaan oli suurta. Lopulta 29 yritys-tohtoriparia muodostui ja ensimmäiset 9 apurahaa jaettiin marras-joulukuun vaihteessa.

Suomessa tohtoreita työllistyy tällä hetkellä elinkeinoelämän palvelukseen kilpailijamaita, kuten Saksaa ja Yhdysvaltoja, vähemmän. PoDoCo edistää elinkeinoelämän pitkäjänteistä uudistumista ja tohtorien siirtymistä elinkeinoelämän palvelukseen kaksivaiheisella ohjelmalla: aluksi nuori tohtori paneutuu annettuun ongelmaan säätiörahoituksella julkisen perustutkimuksen keinoin ja jatkaa sen jälkeen aiheen jatkokehittelyä yrityksen tarpeiden ohjaamana ja yrityksen rahoittamana.

”Suomessa peräänkuulutetaan uusia keinoja elinkeinoelämän uudistamiseksi juuri nyt, kun talouden näkymät ovat synkät. PoDoCo -ohjelma on konkreettinen ja Suomen Kulttuurirahastolle luonteva tapa olla tukemassa korkeasti koulutettujen työllistymistä elinkeinoelämään”, linjaa Kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja Elina Ikonen.

PoDoCo tohtorit vauhdittavat radikaalien liiketoimintainnovaatioiden syntymistä konepajateollisuudessa ja epilepsiapotilaiden diagnostiikkamenetelmien kehitystä

Ohjelmaan osallistuneet yritykset edustivat useita eri toimialoja ja ohjelmaan osallistui sekä pk-yrityksiä että suuryrityksiä. Andrey Zhdanov Aalto yliopistosta tutkii ohjelmassa uusia menetelmiä epilepsiapotilaiden diagnosointiin ja aivoleikkauksien suunnitteluun yhteistyössä kliinisiä ratkaisuja aivosairauksien hoitoon kehittävän Elekta Oy:n kanssa. Tutkimus tehdään yhteistyössä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan BioMag-laboratorion kanssa. ”Olen jo vuosia tutkinut videoteknologiaa ja kuvantamista. PoDoCo-ohjelman kautta avautui mahdollisuus nostaa tutkimukseni vaikuttavuutta soveltaen osaamistani lääketekniikan alalla”, kertoo Zhdanov.

Toinen tohtorin palkkaavista yrityksistä on vaneriteollisuuden älykkäitä tuotantojärjestelmiä rakentava nastolalainen Raute Oyj, joka vahvistaa tohtorilla Kajaanin yksikkönsä osaamista. ”Strategiamme on tarjota asiakkaille alan parhaita ja uusimpia teknologioita. Näitä kehittämään tarvitaan parhaita voimia. PoDoCo ohjelman avulla pyrimme löytämään uusia tapoja vahvistaa pitkäjänteistä kilpailukykyämme”, kuvaa toimitusjohtaja Tapani Kiiski”Projektissa on tarkoitus soveltaa lääketieteessä ja biologiassa kehitettyjä menetelmiä perinteiseen teollisuuteen”, täydentää filosofian tohtori Janne Kauttonen.

Uudenlaista näkökulmaa edustaa myös kauppatieteiden tohtori Abayomi Baiyere. Baiyere tutkii teollisuuden automaatiojärjestelmiä valmistavan Fastems Oy:n kanssa, millaisia radikaaleja liiketoimintainnovaatioita teollinen internet voi tarjoa teollisuusyritykselle. ”Näemme digitalisaation mahdollistajana, jonka innoittamana olemme päättäneet haastaa nykyiset toimintamallimme. Uskomme, että digitalisaatio synnyttää radikaaleja liiketoimintainnovaatioita, jotka haastavat koko toimialan toimintaa”, taustoittaa Fastems Oy:n toimitusjohtaja Tomas Hedenborg.

Myös pk-yritykset ovat vahvasti edustettuina PoDoCo-ohjelmassa. Nuori ohjelmistoyritys Quva Oy kehittää yhdessä PoDoCo-tohtori Pekka Wartiaisen kanssa uudenlaisia data-analyysimenetelmiä teollisuuden tuotanto- ja laatupoikkeamien ennakoimiseksi. ”Meillä on kehitysorientoitunut ja asiakaskeskeinen tiimi. Pienelle yritykselle tohtorien palkkaaminen voi luoda kilpailuetua. Yrityksessämme työskentelee jo entuudestaan tohtoreita ja heidän osaamisensa tuo merkittävää lisäarvoa toiminnallemme,”, tiivistää toimitusjohtaja Emil Ackerman.

Seuraava apurahahakukierros keväällä 2016

PoDoCo ohjelman kokeiluvaihe osoittautui menestyksekkääksi. Seuraava apurahahakukierros järjestetään 1.3–15.4.2016. Ohjelmaan voi osallistua toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö.

”Ensimmäisen hakukierroksen saaman suosion innoittamana olemme nyt vakinaistamassa PoDoCo ohjelmaa. Haemme parhaillaan lisää säätiöitä mukaan ja jatkamme panostamista ohjelmasta tiedottamiseen sekä yrityksille että yliopistoille”,PoDoCo-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Professori Yrjö Neuvo kertoo ohjelman tulevaisuudesta.

PoDoCo-ohjelmaa rahoittavat Kaute-säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Tekniikan edistämissäätiö ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö. Ohjelman toteutuksesta vastaa FIMECC Oy.

PoDoCon ensimmäiset apurahat myönnettiin seuraaville henkilöille:

Nimi Ala Yhteistyöyritys Apuraha (€) Säätiö
Janne Kauttonen Fysiikka Raute 28 000 Tekniikan edistämissäätiö
Juho Kokkala Matematiikka Kone Oyj 14 000 Suomen Kulttuurirahasto
Ingrit Lillemäe Konetekniikka Meyer Turku Oy 28 000 Tekniikan edistämissäätiö
Mikko Vänskä Konetekniikka Viafin Terästorni Oy 28 000 Suomen Kulttuurirahasto
Rita Lavikka Tuotantotalous Fira Oy 14 000 Suomen Kulttuurirahasto
Ville-Valtteri Visuri Materiaalitekniikka Outokumpu Stainless Oy 28 000 Suomen Kulttuurirahasto
Abayomi Baiyere Kauppatieteet Fastems Oy 28 000 Kaute-säätiö
Pekka Wartiainen Tietojenkäsittelytiede Quva Oy 28 000 Suomen Kulttuurirahasto
Andrey Zhdanov Lääketieteellinen bioteknologia Elekta Oy 28 000 Suomen Kulttuurirahasto

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö rahoittaa ohjelman toteutusta ja matchmakingia 70.000€:lla ohjelmakaudella 2015-2016.

Lisätietoja:

Prof. Yrjö Neuvo, Aalto-yliopisto, yrjo.neuvo(at)aalto.fi, puh. 0400-740 300

Toimitusjohtaja Harri Kulmala, FIMECC Oy, harri.kulmala(at)fimecc.com, puh. 040-840 6380

www.podoco.fi