Ohjeita apurahansaajille

Kun tiedät saavasi apurahaa, noudata seuraavia ohjeita! Alla oleva listaus koskee säätiön organisaatioille myöntämiä apurahoja. Palkintoja ja stipendejä koskee erillinen ohjeistus, joka toimitetaan henkilökohtaisesti.

Yhteystiedot

Toimita säätiölle hankkeen vastuu- tai yhteyshenkilön tiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), elleivät ne ole hakulomakkeella.

Maksatus

Maksatusohjeet saat apurahapäätöksen yhteydessä.

Kirjanpito ja avustuksen käyttö

Avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen.

Avustuksen saajan tulee aina olla organisaatio, sillä säätiö ei myönnä henkilökohtaisia apurahoja.

Hankkeella tulee olla projektikirjanpito, joka voidaan tarvittaessa tarkistaa. Kirjanpitoaineistoa ei kuitenkaan tarvitse toimittaa säätiölle. Maksatus voidaan keskeyttää raportointivelvoitteiden laiminlyönnistä. Vakavasta apurahan väärinkäytöstä voi seurata takaisinperintä.

Raportointi

Hankkeen etenemisestä tulee raportoida kerran vuodessa. Lyhyissä hankkeissa riittää loppuraportti. Raportoinnissa on oleellista kertoa ytimekkäästi saavutetuista tuloksista. Raportissa on myös julkiseen viestintään tarkoitettu kysymysosuus.

Lisätietoa raportoinnista: marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi

Julkisuus

Säätiön rahoittamien hankkeiden tulokset ovat julkisia ja vapaasti käytettävissä.

Säätiö kannustaa avustuksen saajia jakamaan aktiivisesti tietoa hankkeestaan ja osallistamaan yhteistyökumppaneita sekä mahdollisia loppukäyttäjiä hankkeeseen. Merkittäviä uutisia voi myös toimittaa säätiön www-sivuilla ja muissa tiedotuskanavissa julkaistavaksi: marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi

IPR

Hankkeissa luodaan uudenlaista yhteistyötä, tietoa ja osaamista, joka luo edellytyksiä teknologiateollisuuden tulevalle kasvulle ja kilpailukyvylle. Julkisuusvaatimuksen vuoksi säätiön rahoittamissa hankkeissa syntyneitä tuloksia ei voi suojata. Tuloksia voidaan vapaasti hyödyntää ja kehittää edelleen open source -periaatteella.

Muutokset

Mikäli hakemuksessa olevaan suunnitelmaan tulee merkittäviä muutoksia, ota yhteys säätiöön. Tällaisia muutoksia ovat esim. vastuullisen johtajan vaihtuminen, aloituksen oleellinen viivästyminen tai hankkeen keskeytyminen.

Säätiön yhteystiedot

Antti Aarnio
Asiamies, jjohtaja
040 503 6634 | antti.aarnio@teknologiateollisuus.fi

Marianna Jokila
Projektipäällikkö
040 592 6478 | marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki, Finland