Digiratkaisut vauhdittavat matematiikan oppimista ja helpottavat opettajan työtaakkaa – 2,3 miljoonaa euroa ViLLElle ja Ekapeli-matikalle

Turun yliopistossa kehitetty oppimisjärjestelmä ViLLE ja Niilo Mäki instituutin Ekapeli-matikka pyrkivät ehkäisemään oppimisen eriytymistä oppimisanalytiikalla. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö rahoittaa innovaatioiden kehitystä, jotta kaikilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia matematiikkaa.  

Koulutus eriytyy, ja heikot oppimistulokset voivat vaikuttaa pitkälle nuoren tulevaisuuteen. Koronapandemia ja etäopetus ovat korostaneet eroa entisestään, sillä etänä on vaikea seurata oppilaan kehitystä ja tarjota tarvittavaa tukea. Erityinen merkitys tulevaisuudelle on matematiikan opiskelulla – tutkimukset näyttävät, että heikot matematiikan taidot ja syrjäytymisriski kulkevat käsi kädessä.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö rahoittaa kahta projektia, joiden tavoitteena on kaventaa matematiikan oppimiseroja. Toisessa projekteista on mukana myös Suomen Kulttuurirahasto 200 000 euron rahoitusosuudella.

“Haluamme mahdollistaa, että ihan jokainen voi oppia ja innostua matematiikasta. Meille on tärkeää, että oppilailla on mahdollisuus harjoitella matematiikkaa omilla ehdoillaan”, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön asiamies Antti Aarnio sanoo.

Oppimisanalytiikka tarjoaa tietoa ja tukea

Sekä ViLLE että Ekapeli-matikka hyödyntävät tutkimukseen perustuvaa oppimisanalytiikkaa. ViLLE on Turun yliopistossa kehitetty oppimisjärjestelmä, josta löytyy opintopolkuja eri aineille. Kehitystyötä oppimisjärjestelmän tueksi on tehty useissa yliopistoissa ympäri Suomea ja maailmaa. Säätiöiden rahoituksen turvin ViLLEen yhdistetään nyt aiempaakin laajempi osaajajoukko Turun ja Tampereen yliopistoista sekä Varga Neményi -opettajayhteisöstä. Ekapeli-matikka on puolestaan Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston yhdessä kehittämä tutkimukseen pohjautuva peli, joka tukee matematiikan oppimista alaluokilla. Molemmat alustat tarjoavat opettajalle tai ohjaajalle tietoa lapsen edistymisestä ja keinoja puuttua heikompiin oppimistuloksiin tarjoamalla lisätukea.

“Suomessa on huippuopettajia, ja ViLLEä on kehitetty heidän kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on tunnistaa oppimisvaikeuksia, ja tarjota opettajien työtaakkaa helpottavia digitaalisia työkaluja niiden ehkäisemiseksi”, Turun yliopiston apulaisprofessori Mikko-Jussi Laakso sanoo.

Rahoitusta kehitykseen ja kasvuun

ViLLE on jo käytössä puolissa Suomen kouluissa. 1,6 miljoonan euron rahoituksen avulla oppimisjärjestelmää kehitetään entisestään, ja kunnianhimoisena tavoitteena on tuoda ViLLE jokaiseen Suomen kouluun. Tulokset ovat huimia, sillä ViLLEn oppimispolkuja hyödyntämällä yhdellä oppitunnilla viikossa oppilaat voivat saavuttaa kahden kouluvuoden aikana useiden kuukausien etumatkan muihin nähden.

Ekapeli-matikan edellinen versio julkaistiin jo kymmenen vuotta sitten, mutta nyt saadulla 700 000 euron rahoituksella Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto kehittävät pelistä nykylaitteille sopivan ja laajentavat sisältöjä. Rahoituksen avulla tutkitaan myös pelin vaikuttavuutta.

“Kouluista on tullut toivetta Ekapeli-matikan päivittämisestä. Tämä rahoitus oli täydellinen mahdollisuus viedä projektia eteenpän ja parantaa matematiikan osaamista Suomessa”, Niilo Mäki Instituutin toiminnanjohtaja Juha-Matti Latvala sanoo.

Lisätietoja:

Antti Aarnio
asiamies, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
antti.aarnio@teknologiateollisuus.fi
+358 40 503 6634

Annakaisa Tavast
asiamies, viestintä, Suomen Kulttuurirahasto
annakaisa.tavast@skr.fi
+358 50 518 5970

Mikko-Jussi Laakso
apulaisprofessori, Turun yliopisto
milaak@utu.fi
+358 40 513 3519

Juha-Matti Latvala
toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti
juha-matti.latvala@nmi.fi
+358 50 441 4043