”Voi JoMa! Ainoastaan yksi asia häiritsi minua koko opintojen aikana: miksi en löytänyt kurssia aiemmin!” - säätiö jakoi 521 Joustavaan Matematiikkaan -stipendiä opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille

Vuosi 2023 oli valtava kasvun vuosi Joustavaan Matematiikkaan -opintokokonaisuuden suorittaneissa. Vuonna 2023 11 opintopisteen suorittajia oli huimat 521 kappaletta tuplaten suorittajamäärän vain vuodessa. Säätiö arvioi, että täydennyskoulutuksen suorittaminen näkyy positiivisesti yli 185 000 lapsen ja nuoren matematiikan opetuksessa tulevaisuudessa.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö uudisti vuonna 2021 opettajien palkitsemista korvaamalla aiemmat opettajien palkinnot JoMa-stipendein. Stipendin on saanut opiskelija, joka saa valmiiksi 11 opintopisteen Joustavaan Matematiikkaan –opintokokonaisuuden tai ruotsinkielisen vastaavan Flexibel Matematik –opintokokonaisuuden.

JoMa-kurssit sopivat kattavasti aina varhaiskasvatusikäisten Pikkumatikasta toiselle asteelle. Suorittajissa onkin pääasiassa varhaiskasvatuksenopettajia, esiopetuksen opettajia, luokanopettajia ja aineenopettajia sekä huomattava määrä erityisopettajia. Säätiö ei ole kuitenkaan rajannut stipendejä pelkille opettajille, joten mm. lastenhoitajat ja koulunkäyntinavustajat ovat innostuneet opinnoista. Lastenhoitajien merkitys onkin tunnistettu merkittäväksi resurssiksi pienten lasten matemaattisten valmiuksien tukemiselle  sillä JoMassa tarjotaan paljon konkreettisia esimerkkejä, miten varhaisten matemaattisten taitojen tuki voidaan luontevasti tuoda tärkeäksi osaksi lapsiryhmän toimintaa ja leikkiä.

Täydennyskoulutuksesta hyötyy tuhannet lapset

Suorittajamäärän kasvu heijastuu suoraan suomalaisten lasten ja nuorten mahdollisuuteen saada laadukkaampaa matematiikan opetusta heti ensivuosista alkaen. Olemme laskeneet stipendien vaikuttavuutta seuraavalla ajatuksella: jokainen suorittaja tekisi töitä 60 v. asti ja opettaisi joka vuosi 20 oppilasta. Tällä laskukaavalla vuoden 2021 suorittajien (171 kpl) opinnot vaikuttavat positiivisesti yli 33 000 lapsen tai nuoren matematiikan oppimiseen tulevaisuudessa. Vuoden 2023 suorittajamäärillä (521 kpl) vastaava luku on jo 186 000 lasta tai nuorta.

Joustavaan Matematiikkaan -ohjelma on Opetushallituksen rahoittama ja sen toteutuksesta vastaa yhteistyössä Turun, Jyväskylän ja Oulun yliopistot sekä Åbo Akademi. Yhteistyö rahoittajan, yliopistojen ja säätiön kannustusstipendien välillä, on luonut poikkeuksellisen innostuksen matematiikan opettamista kohtaan, kun sadat opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset ovat lähteneet päivittämään osaamistaan uusimpaan tutkimustietoon pohjautuen. Jotain tästä aivan poikkeuksellisesta innosta kertoo se, että vuoden 2023 JoMa-suorittajasta 100% suosittelisi opintoja myös kollegoilleen. Säätiö onkin tehnyt periaatepäätöksen jatkaa stipendien myöntämistä, jos Opetushallitus ja yliopistot ovat valmiita jatkamaan JoMa-kurssien järjestämistä.

JoMa-stipendiaatit 2023