Silja Jalovaara: Matematiikalla muutetaan maailmaa

Matematiikassa, kielissä ja klassisessa musiikissa on paljon samaa. Niitä yhdistää logiikka, rakenteet, johdonmukaisuus ja hallittu säännöistä poikkeamisen kauneus. Ihmisten kanssa on helpompi päästä samalle aaltopituudelle, kun ymmärtää heidän äidinkieltään ja sen ajatusmalleja. Musiikkiin rakenteet tuovat kauneuden ja nautinnollisuuden. Matematiikan avulla voi tehdä ihmisten arjesta paremman tunnistamalla trendejä, ennustamalla tulevaa, karsimalla epäkohtia ja poikkeamia ja tukemalla valintatilanteissa päätöksentekoa.

Kuva: Accenture

Opiskelualani valitsin aikoinani periaatteella, että opiskelen sitä mistä pidän. Pidin yhtä paljon matematiikasta, fysiikasta kuin vieraista kielistä, joten aloitin siis niistä. Mitä pidemmälle pääsin, sitä enemmän matematiikka kirkastui mieluisimpana yli muiden. Siinä kiehtoi sisällöllisesti aukottomuus, eksaktius ja johdonmukaisuus ja välillisesti opiskelusuuntien ja opiskelun mahdollistamien ammattien suuri kirjo.

Tienhaarakohta syventävissä opinnoissa itselläni oli pyörivät kompleksiavaruudet – äärimmäisen kaunis johdonmukainen teoreettinen jatkumo tuntemistamme neljästä dimensiosta, mutta se tuntui olevan myös äärimmäisen vaikea soveltaa mihinkään arjessa. Tuolloin päätin jatkaa matematiikassa sovelletulle puolelle eli systeemitieteisiin, sumeaan logiikkaan, neuroverkkoihin ja systeemiälyyn ja näiden rinnalla yrityshautomotoimintaan ja teollisuustalouteen. Lisensiaattityöni tein Saksassa työskennellessäni tekoälyn heuristiikoista asiantuntijajärjestelmissä.

On ollut uskomattoman hienoa nähdä, miten opiskeluaikaiset valintani ovat edelleen – tai jälleen – ajankohtaisia. Yrityshautomot ovat nyt startup hubeja ja tekoäly on kahdessakymmenessä vuodessa edennyt seuraavan sukupolven malleihin, mutta logiikka ja konseptit taustalla ovat samoja. Opiskelemani epälineaarisuus ja päätöksenteon teoriat ja näiden soveltaminen töissä ovat auttaneet oivaltamaan, että erilaiset työelämän mittarit eivät voi olla kaikki vihreällä eli eksaktia oikeaa vastausta ei ole, vaan työelämä on ristiriitaisuuksien optimointia. Ihmisten johtamiseen ja asiakaspalvelutyöhön päätöksenteon teoriat ja neurotieteet tuovat konkreettisia työkaluja, joita voi päivittäin käyttää.

Matematiikan kauneus onkin sen ajattomuudessa ja siten ajankohtaisuudessa. Matematiikka antaa erinomaiset valmiudet myös vuosien saatossa muuttuvaan työelämään alalla kuin alalla.

Kirjoittaja Silja Jalovaara johtaa Accenture Technologya Suomessa ja työskentelee asiakkailla erilaisissa muutoshankkeissa. Silja on valmistunut teknillisen fysiikan diplomi-insinööriksi, sittemmin työskennellyt Saksassa ja valmistunut operaatiotutkimuksen maisteriksi ja matematiikan ja systeemianalyysin lisensiaatiksi ja nykyään haaveilee ehtivänsä tehdä väitöskirjan aiheesta Embedded System Intelligence. Kolme poikaa, aviomies, ystävät ja harrastukset mm. tanssin, taiteen ja remontoinnin parissa tuovat tasapainoa elämään.