Sixten Korkman: Tarvitsemme teknologian osaamista ja kykyä rakentaa yhteistyötä yli rajojen

 

100 tarinaa matematiikasta -blogin vieraaksi saapui Sixten Korkman, taloustieteen Professor of Practice Aalto-yliopistosta. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön toimitusjohtaja Laura Juvonen haastatteli Sixten Korkmania tulevaisuuden yhteiskunnasta ja muutoksen haasteista.

 

Millaisena näet tulevaisuuden yhteiskunnan?

- Edessä on monimutkainen maailma. Tähän muutokseen liittyy vahvasti uusi teknologia – automatisaatio, tekoäly, esineiden internet. Uusi teknologia sekä korvaa työtä että on myös komplementaarista eli luo uusia työpaikkoja.

- Tulevaisuus on osaajien. Teknologia ruokkii osaltaan polarisaatiota. Rutiininomaiset asiantuntijatehtävät ohenevat.

- Maailma on pirstaloitunut. Rikkaus ja köyhyys esiintyyvät samaan aikaan maiden välillä ja maiden sisälläkin. Kokonaisuutena köyhyys on maailmassa vähentynyt, mutta äärimmäistä köyhyyttä löytyy etenkin Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta.

- Maailmaan on syntynyt uusi politiikan rintamalinja – globalisaation puolesta ja vastaan. Brexit ja Trump ovat esimerkkejä tästä. Maahanmuuttoliike on globaali haaste. Maailmassa on enemmän pakolaisia kuin koskaan aikaisemmin.

- Tietotulva on päällä koko ajan. Ison kuvan muodostaminen haastavaa.

- Tarvitsemme aiempaa vahvempaa poliittista osaamista. Teknologian voi ajatella olevan myös kaksiteräinen miekka. Monimutkaisten globaalien muutosten myötä tarvitaan yhä enemmän yhteistyötä yli rajojen ja kykyä löytää ratkaisuita.

- Olen optimisti – maailma on kuitenkin edennyt lähes kaikissa suhteissa. Presidentti Mauno Koiviston sanoin: Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.

 

Miten muutoksen tulisi näkyä kouluissa ja oppimisessa?

 - Tieto ja siihen perustuva osaaminen on tulevaisuuden avain. Mikään ei ole niin tärkeää. Meidän täytyy kouluttaa kansalaisiamme hyvin. Emme voi opettaa vain faktoja. Tärkeintä on oppia oppimaan itse.

- Monimutkaisuus edellyttää että pystyy hahmottamaan kokonaisuuksia. Geneerisistä taidoista, kuten matematiikka, kielet ja yleissivistys, on hyötyä monenlaisissa yhteyksissä. Itsensä ilmaiseminen ja vuorovaikutuksen kyky ovat myös tavattoman tärkeitä.

- Kouluun kohdistuu valtavia paineita. Kuinka näitä kaikkia taitoja opetetaan?

- Opettajien varaan rakentuu paljon. Meillä on hyvin koulutettuja opettjia, jotka ansaitsevat kehuja.

 

Miksi matematiikka on tärkeää?

- Väitän, että mikään ei mullista maailmaa niin paljon kuin teknologia. Teknologian osaaminen on erittäin tärkeää ja matematiikka on tähän lähtökohta.

- Matematiikka on geneeristä. Ei ole sattumaa, että taloustieteen nobelisti Bengt Holmström aloitti uransa matematiikan opiskelulla. Vasta myöhemmin hänelle ehdotettiin, että taloustieteen parista voisi löytyä mielenkiintoisia sovelluksia.

- Matematiikka on kieli, joka on täsmällinen. Voimme analysoida monimutkaisia asioita tarkemmin ja tuloksellisemmin kuin jos vain pähkäilisimme muilla keinoin.

- Matematiikka on avain moneen kenttään. Jos haluat mielenkiintoisen ja merkityksellisen tulevaisuuden, matematiikka ja tutkimus luovat tähän hyvät perusteet.

 

Laura Juvonen