Matti Alahuhta: Uskalla tarttua uusiin mahdollisuuksiin

100 tarinaa matematiikasta -blogin vieraaksi saapui tekniikan tohtori Matti Alahuhta, joka Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön puheenjohtajana toimiessaan käynnisti vuonna 2005 säätiön perinteen palkita ansioituneita matemaattisten aineiden opettajia 5000 euron kannustuspalkinnoilla.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön toimitusjohtaja Laura Juvonen haastatteli Matti Alahuhtaa tulevaisuuden yhteiskunnasta ja miten muutos haastaa kouluja ja oppimista.

Kuva: Nina Dodd, www.ninadodd.com


Millaisena näet tulevaisuuden yhteiskunnan?

Muutokset työelämässä tulevat olemaan melkoisia. Liiketoiminnan, työn ja johtamisen muuttuminen ovat yhä tärkeämpiä keskustelun aiheita.

Koulutuksessa on näihin aikoihin asti pystytty opiskelemaan suoraan ammattiin ja työpolut ovat syntyneet koulutuksen pohjalta. Jatkossa on tärkeää valmentaa itseään oppimaan ja valmentautua yhä laajemmalla alueella. Työ tulee olemaan dynaamisempaa ja työelämän aikana tulee tapahtumaan selvästi aikaisempaa enemmän siirtymiä tehtävästä toiseen.

 

Millaisia taitoja tarvitsemme tulevaisuudessa?

Tarvitaan kykyä oppia ja luovuutta. Tarvitsemme entistä enemmän sekä analyyttisia että sosiaalisia kyvykkyyksiä sekä näiden yhdistelmiä. Ongelmat ovat monimuotoisempia ja käsiteltävien ongelmien ympäristö on muuttuva. Tähän tarvitaan kykyä katsoa asioita eri suunnista ja valmiutta kyseenalaistaa asioita, joita on pidetty itsestäänselvyyksinä.

Tarvitaan rohkeutta tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Oman työelämän etukäteen suunnittelu kaavoittaa ja rajoittaa. Olennaisempaa on, että tekee sellaisia asioita, joista on kiinnostunut, joista oppii ja joissa saa aikaan.

Kun työelämäänsä tarkastelee taaksepäin, niin moni tunnistaa sieltä tiettyjä solmukohtia, jotka ovat olleet hyvin tärkeitä. Kun on uskaltanut – harkinnalla – tarttua mahdollisuuteen, on tästä voinut syntyä paljon uutta.

Yliopistojen tehtävä on auttaa nuoria löytämään oma alueensa. Monissa yliopistoissamme onkin sisäänottoalueiden määrää vähennetty. Tällöin on opiskelujen alussa mahdollisuus saada laajempi osaamispohja ja yliopisto auttaa näin opiskelijoita löytämään kiinnostuksensa kohteet.

 

Miksi matematiikka on tärkeää?

Laaja matemaattinen pohja on edellytys moniin tehtäviin, kuten tekniikan alueille, lääketieteeseen, rahoitukseen, talouteen ja moniin muihin. Toiseksi matematiikka auttaa kehittämään oivaltamisen kykyä. Tästä syystä matematiikasta on laajemminkin hyötyä. Oulun yliopiston tutkimuksen perusteella noin 90% pitkän matematiikan lukijoista pääsee yliopistoon.

Jos kuitenkin valitsee lyhyen matematiikan, senkin opiskelu kannattaa tehdä paneutuen. Kun tekee näin kiinnostus matematiikkaan voi herätä ja mahdollisuuksien avaruus tulevina vuosikymmeninä voi olla laajempi.

 

Miten yhteiskunnan muutosten tulisi näkyä kouluissa?

Tietyt perusasiat ovat tärkeitä oppia. Lisäksi oppimisen sisältöjä ja oppimisprosesseja tulee monipuolistaa tukemaan ajattelun laajuuden kehittymistä. On ilahduttavaa, että uusissa opetussuunnitelmissa on otettu käyttöön ilmiölähtöistä projektioppimista ja että jokaisessa koulussa toteutetaan ainakin yksi oppiainerajat ylittävä kokonaisuus. Erilaiset teemat ja ilmiöt tekevät käsiteltävistä asioista konkreettisempia.