Teknologiakasvatus luo perustaa tulevaisuuden innovaatioille

Korkea osaaminen, huipputason koulutus ja kyky soveltaa teknologiaa ovat Suomen tulevaisuuden kilpailukyvyn ytimessä. Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen tavoite on vahvistaa teknologiakasvatuksen opetusta ja tutkimusta.  Keskeisenä ajatuksena on, että teknologiakasvatus ja -osaaminen luovat edellytyksiä ympäröivän maailman ymmärtämiseen ja siihen vaikuttamiseen innovatiivisen ongelmanratkaisun keinoin.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö jakaa yliopistojen näkemyksen. Säätiö on myös lahjoittanut Helsingin yliopistolle 350 000 euroa kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen alalle.

- Suomi tarvitsee osaajia ja teknologiateollisuus tarjoaa osaajille liki rajattomia mahdollisuuksia ympäri maailmaa. On tärkeää herättää nuorten kiinnostus varhaisessa vaiheessa. Nuorelle tulisi syntyä tunne, että teknologian avulla voi vaikuttaa maailmaan ja sen kehitykseen, sanoo Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön puheenjohtaja Antti Zitting.

Tarve teknologiakasvatuksen tutkimuksen ja opetuksen vahvistamiseksi on noteerattu sekä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa että Aalto‐yliopistossa. Teknologiakasvatuksen asiantuntemus nähdään molemmissa yliopistoissa tulevaisuuden innovaatioiden perustana. Alan vahvistaminen esimerkiksi uudella professuurilla heijastaa molemmille yliopistoille tärkeitä strategisia näkemyksiä ja yhteistyöllä tavoitellaan käytännön vuorovaikutuksessa syntyviä hyötyjä.

- Panostamalla teknologiakasvatuksen opetukseen ja tutkimukseen voimme edistää teknologisen tietotaidon kasvua kaikilla koulutuksen tasoilla. Esimerkiksi teknologiakasvatuksen professori voisi myös toimia alan tutkimuksen ja koulutuksen esipuhujana sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja tuoda dialogiin tiedeyhteisön, elinkeinoelämän ja koulutusjärjestelmämme edustajat, kuvaa Helsingin yliopiston vararehtori Keijo Hämäläinen.

Teknologiakasvatuksen tavoitteena on lisätä teknologista yleissivistystä ja osaamista sekä innostusta teknologiaa ja sen soveltamista kohtaan. Ytimessä on luovuus ja ongelmanratkaisukyky. Tavoitteena on myös edistää eri oppiaineita, kuten luonnontieteitä, käsityötä, taidetta ja muotoilua, yhdistävää dialogia.

- Suomalaisen koulutus- ja teknologiaosaamisen yhdistäminen on pohja, jolle voimme rakentaa tulevaisuuden osaamisemme, korostaa Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan dekaani Patrik Scheinin.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Helsingin yliopisto järjestävät teknologiakasvatuksen tulevaisuutta käsittelevän kutsutilaisuuden Helsingissä keskiviikkona 4.2.2015.

Lisätietoja:

Erja Syrjäläinen, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto, erja.syrjalainen@helsinki.fi, 050 409 8538

Laura Juvonen, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi, 040 589 6263

Lisätietoja hankkeesta: http://www.helsinki.fi/insight/teknologiakasvatus

Helsingin yliopisto on aloittanut 375-vuotisjuhlansa kunniaksi varainhankintakampanjan Helsinki Insight 375. Kampanjalla yliopisto vahvistaa tulevaisuudelle tärkeitä hankkeita ja tutkimusaloja.