Tekniikan opetuksen kehittämisessä iso harppaus: Tampereen teknilliselle yliopistolle tekniikan pedagogiikan professuuri

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on myöntänyt 600 000 euroa tekniikan pedagogiikan professuurin perustamiseksi Tampereen teknilliseen yliopistoon (TTY). Professuuri on ainutlaatuinen Suomessa – tavoitteena on uudistaa oppimista ja panostaa monipuolisesti tulevaisuudessa tarvittaviin taitoihin.   

Pedagogiikan professorin tehtävänä on tutkia ja kehittää tekniikan yliopisto-opetusta esimerkiksi digitalisaation myötä muuttuvassa oppimisympäristössä. Opetukseen tarvitaan kokonaan uusia opetusmenetelmiä sekä vanhojen kehittämistä.

– Tulevaisuudessa tarvitaan monipuolista osaamista, kuten ymmärrystä globaaleista haasteista, yrittäjävalmiuksia ja vuorovaikutustaitoja. Haluamme olla mukana tukemassa TTY:n tärkeää työtä tekniikan pedagogiikan kehittämisessä. Taitojen lisäksi tällä voidaan myös kasvattaa opiskelijoiden motivaatiota ja innostusta, kuvaa Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön asiamies Laura Juvonen.

TTY HALUAA TEKNIIKAN OPETUKSEN HUIPUKSI

Tekniikan pedagogiikan professuuri ja alaan liittyvän tutkimuksen käynnistäminen ovat osa pitkäjänteistä opetuksen kehittämis- ja laatutyötä, jonka avulla TTY pyrkii Suomen korkeatasoisimmaksi tekniikan opiskeluyhteisöksi. Työ on saanut tunnustusta muun muassa vuonna 2014 Korkeakoulujen arviointineuvoston auditoinnissa, jossa TTY:n laatujärjestelmä arvioitiin edistyneeksi.

Itsenäisen säätiömuodon ja säätiöpääoman tuottojen ansiosta TTY voi panostaa merkittävästi valitsemiinsa kehittämiskohteisiin. TTY-säätiön hallitus on osoittanut oppimisympäristöjen kehittämiseen vuosille 2015–16 yhteensä 2 miljoonaa euroa.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön kandidaatintutkinnon suorittaneille tekemän kyselyn mukaan opiskelijamme kokevat jo nyt voivansa paremmin kuin muut suomalaiset yliopisto-opiskelijat. Tekniikan pedagogiikan professuuri ja TTY-säätiön merkittävät investoinnit uusiin oppimisympäristöihin antavat meillä aivan uudenlaisen mahdollisuuden kehittää tekniikan yliopisto-opetusta, kiteyttää vararehtori Mika Hannula.

– TTY:n viimeaikainen kehitys sekä panostukset oppimisympäristöihin ja opetukseen ovat positiivisia. Säätiön lahjoitus osaltaan kannustaa jatkamaan hyvää työtä sekä myös edelleen kehittämään yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, sanoo 100-vuotissäätiön hallituksen jäsen Matti Sommarberg Cargotecistä.

TAMPERE3-HANKKEESSA RAKENNETAAN YHTEISTYÖTÄ YLI YLIOPISTORAJOJEN

Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu valmistelevat parhaillaan Tampere3-nimellä tunnettua hanketta, jonka tavoitteena on kokonaan uudenlainen yliopistoyhteisö. Hankkeen visiona on rakentaa perinteiset korkeakoulurajat ylittäviä tutkinto-ohjelmia kaikille korkeakoulujen keskeisille koulutusaloille sekä vahvistaa monitieteisen tutkimuksen edellytyksiä.

Jotta tämä onnistuisi, myös oppimisympäristöihin ja pedagogiikkaan tarvitaan uutta näkökulmaa. Tampere3-hankkeessa onkin perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on visioida tulevaisuuden oppimisympäristöjä.

– Tampere3 tarjoaa kaikki mahdollisuudet luoda puhtaalta pöydältä aivan uudenlaisia kehittyviä oppimisympäristöjä ja pedagogisia ratkaisuja. Näitä kehitämme kaikki korkeakoulut yhdessä opiskelijalähtöisesti, rohkeasti ja visionäärisesti. Digitaaliset oppimisympäristöt ovat osa tätä yhteistä kehittämistyötä, sanoo TTY:n koulutuspäällikkö Kirsi Reiman.

LISÄTIETOJA:

Laura Juvonen
Asiamies, TkT
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
040 589 6263, laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi

100-vuotissaatio.teknologiateollisuus.fi

Mika Hannula
Vararehtori
Tampereen teknillinen yliopisto
0400 331 838, mika.hannula@tut.fi

Kirsi Reiman
Koulutuspäällikkö, Oppimisen tuki
Tampereen teknillinen yliopisto
040 849 0461, kirsi.reiman@tut.fi

www.tut.fi