Ohjelmointia ja rohkeita uusia avauksia

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö tukee yleissivistävien koulujen kehityshankkeita 400 000 eurolla. Merkittävä osa avustuksista kohdentuu ohjelmoinnin opetukseen. Säätiön tutkimusrahoitustapuolestaan suunnataan ensi vuonna entistä enemmän rohkeasti uusia avauksia etsiviin alkuvaiheen hankkeisiin.

Yleissivistävien koulujen apurahahakuun tuli lähes 200 hakemusta. Apurahat jaetaan 10. joulukuuta Helsingissä.

– Haimme hankkeilta erityisesti laaja-alaisuutta: tulosten pitäisi olla hyödynnettävissä muuallakin kuin hakijaorganisaatiossa, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön asiamies Laura Juvonen perustelee apurahapäätöksiä.

Apurahoista merkittävä osa kohdistuu ohjelmoinnin opetuksen kehittämiseen. Nuori Yrittäjyys ry:n "OpeKoodi"-hankkeessa järjestetään peruskoulujen opetushenkilöstölle suunnattu tapahtumasarja tukemaan ohjelmoinnin opetuksen perusvalmiuksia.  Tampereen Lielahden koulun "Koodausta kouluun" ja Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun (SYK) "Innostavaa ohjelmointia peruskoulun luokille 3–9" -hankkeissa taas tuotetaan käytännön opetustyöhön menetelmiä ja materiaaleja.

- Ensisijainen tavoitteemme on saada mahdollisimman moni nuori innostumaan ohjelmoinnista, koska silloin he haluavat myös ymmärtää sitä. Nuoret kiinnostuvat erityisesti kuvien ja vuorovaikutteisten animaatioiden tuottamisesta. Teemme tällaisen ohjelmoinnin opettamiseen sähköisen oppimateriaalin ja julkaisemme sen kaikkien saataville, kertoo lehtori Jarmo Hurri SYK:sta.

Digitaalisuuden logiikan ja merkityksen ymmärtäminen tärkeää

Ohjelmoinnin opetuksen edistäminen on yksi säätiön vuoden 2015 pääteemoista. Ohjelmointi on tulossa peruskoulujen opetussuunnitelmaan vuodesta 2016 alkaen. Ensiapua ohjelmoinnin opetukseen tarjoaa esimerkiksi Koodi2016-opas.

- Haluamme lisätä ymmärrystä ohjelmoinnin merkityksestä koko yhteiskunnalle ja tarjota käytännön tukea opetuksen toteutukseen, Juvonen kertoo.

Teknologiateollisuuden näkökulmasta digitaalinen murros on vasta aluillaan. Teollisen internetin myötä ohjelmoinnin perusosaamista ja logiikan ymmärrystä tarvitaan tulevaisuudessa valtaosassa teollisuuden ammatteja.

Uusia näkökulmia ja tohtoreita teollisuuden tarpeisiin

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö tukee vuosittain teknologiateollisuuden opetus- ja tutkimustoimintaa sekä alan julkisuuskuvaa edistäviä hankkeita noin kolmella miljoonalla eurolla. Ensi vuonna rahoitusta suunnataan aiempaa enemmän alkuvaiheen tutkimushankkeisiin. Tutkimushaku aukeaa helmikuun alussa.

– Suomalainen teknologiateollisuus kaipaa uusia näkökulmia ja rohkeita avauksia. Olemme myös säätiönä valmiita ottamaan rahoituspäätöksissä enemmän riskiä, jotta jotain uutta todella saataisiin syntymään, Juvonen kuvaillee.

Säätiö edistää vuonna 2015 myös tohtorikoulusta vastaamaan yritysten tarpeisiin.

– Tampereen teknillisessä yliopistossa on käynnistynyt Teollisuuden tohtorikoulu, jolla tähdätään yrityslähtöiseen ongelmanratkaisuun ja vahvistamaan tohtorikoulutettavan liike-elämävalmiuksia. Olemme tukemassa tohtorikoulun pilottivaihetta, Juvonen kertoo.

Lisätietoja:
asiamies Laura Juvonen, puh. 040 589 6263, laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Twitterissä: @TechFinland100

Teknologiateollisuuden osatuella toteutettu Koodi2016 –sivusto ja ilmainen opas: http://koodi2016.fi/

Teollisuuden tohtorikoulu: http://www.tut.fi/fi/yrityksille/teollisuuden-tohtorikoulu