400 000 euroa koulujen kehityshankkeisiin

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallitus päätti 19.11.2014 kokouksessaan avustaa yleissivistävien koulujen kehityshankkeita yhteensä 400 000 eurolla. Apurahat jaetaan 10. joulukuuta 2014 Helsingissä.

Lisäksi säätiö päätti jakaa yhteensä 112 500 euroa apurahoja muihin koulutusta ja teknologiateollisuuden toimintaympäristöä kehittäviin hankkeisiin.

Avustuspäätökset 19.11.2014 - koulujen hankkeet:

Turun yliopisto, Kasvatustieteen tiedekunta INNOTEK-innovaatioita automaatioteknologiasta

65 000 eur

Tietotekniikan laitos, Jyväskylän yliopisto Nuorten innostaminen teknologia- ja matemaattis-luonnontieteellisille aloille pelien ohjelmoinnin avulla

65 000 eur

Mäkelänrinteen lukio Kisällioppimismenetelmän jatkokehittäminen ja käyttöönottaminen lukion matematiikan opinnoissa

55 000 eur

Summamutikka-keskus Matematiikan iltapäiväkerhot

50 000 eur

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Innostavaa ohjelmointia peruskoulun luokille 3-9

40 000 eur

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio Kenguru-matematiikkakilpailu

30 000 eur

Nuori Yrittäjyys ry ”OpeKoodi” – ohjelmoinnin perusoppeja peruskoulun opetushenkilöstölle

25 000 eur

Tampereen kaupunki, perusopetus / Lielahden koulu Koodausta kouluun

25 000 eur

Innokas-verkosto Robotit tulevat – oletko valmis?

20 000 eur

Hauhon Yhtenäiskoulu Ohjelmointi- ja teknologiaopetuksen kehittäminen Hauhon kouluissa

10 000 eur

Havukosken koulu Haastava sähköauto

5 000 eur

Utsjokisuun koulu Ohjelmointi ja Luonnontieteellisten Ilmiöiden Simulointi

5 000 eur

Jynkänlahden koulu Tietokone sukeltaa luonnontieteiseen

5 000 eur

 

Avustuspäätökset 19.11.2014 - muut hankkeet:

Taloudellinen tiedotustoimisto ry Yrityskylä

50 000 eur

Tampereen teknillinen yliopisto Teollisuuden tohtorikoulu - Pilottivaiheesta tulevaisuuteen

50 000 eur

Vaasan-yliopisto ENERGIATEKNOLOGIATEOLLISUUS SUOMESSA JA EUROOPASSA: Innovaatiot menestymisen mahdollistajina

12 500 eur

Tarvittaessa lisätietoja antaa asiamies Laura Juvonen, puh. 09 192 3326, gsm 040 589 6263,
sähköposti: etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi.