Metallinjalostajien rahasto jakoi 340 800 euroa apurahoja

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahasto jakoi apurahojen julkistustilaisuudessaan 28.11.2019 apurahoja ja tunnustuspalkintoja 340 800 euroa.

Metallinjalostajat ry perusti Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön yhteyteen vuonna 2009 rahaston, jonka tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta ja opiskelua yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Rahaston jäsenyritykset ovat Outokumpu, Outotec, SSAB, Boliden ja Ovako.

Syyskuussa 2019 järjestettyyn apurahahakuun tuli hakemuksia 79 kpl. Hakusumma oli yhteensä yli miljoona euroa. Apurahoja ja tunnustuspalkintoja myönnettiin 32 kpl yhteissummaltaan 340 800 euroa.

Outokumpu Oyj:n isännöimässä julkistustilaisuudessa 28.11.2019 myönnettiin seuraavat apurahat ja tunnustuspalkinnot:

APURAHAT TUTKIMUSRYHMILLE

Professori Junhe Lian, Aalto-yliopisto, 24 000 euroa
”DP- ja Q&P-terästen mikrorakenteen digitalisointi ja prosessisuunnittelu räätälöityjen mekaanisten ominaisuusprofiilien avulla”

Professori Erkki Levänen, Tampereen yliopisto, 28 500 euroa
”Dynaaminen sorptio - funktionaaliset materiaalit metallien tuotantoprosessien päästöjen vähentämiseen”

Professori Daniel Lindberg, Aalto-yliopisto, 24 000 euroa
”Kuparisulatto- ja konvertterikuonan kemian termodynaamisen mallintamisen kehittäminen”

Professori Pasi Peura, Tampereen yliopisto, 26 000 euroa
”Q&P-käsittelyyn liittyvät ilmiöt alumiiniseosteissa hiiliteräksissä sekä ferriittisissä ruostumattomissa teräksissä”

Professori Tuomo Sainio, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, 32 000 euroa
”Akkumetallien talteenotto ja puhdistus ioninvaihdolla”

Professori Rodrigo Serna, Aalto-yliopisto, 26 000 euroa
”Uusi menetelmä vaahdotuskäyttäytymisen ennustamiseksi automatisoidun kontaktiaika-analyysin avulla”

Professori Minnamari Vippola, Tampereen yliopisto, 24 000 euroa
”Ainetta lisäävästi valmistettujen monimutkaisten teräskappaleiden jäännösjännitystilojen hallinta – Karakterisointimenetelminä röntgendiffraktio ja elektronimikroskopia”

 

APURAHAT JATKO-OPISKELIJOILLE

DI Lassi Klemettinen, Aalto-yliopisto, 11 000 euroa
”Elektroniikkaromun sulatuksen termodynamiikka”

DI Eemi Nieminen, Aalto-yliopisto, 22 000 euroa
”Sähkökemiallisesti tehostetut metallin uutto- ja pelkistysreaktiot neste-neste-rajapinnoilla”

DI Jere Partinen, Aalto-yliopisto, 22 000 euroa
”Sähköautoteollisuudessa tarvittavien metallien talteenotto ja kierrätys”

DI Henri Pauna, Oulun yliopisto, 22 000 euroa
”Reaaliaikainen kuonan koostumuksen määritys ja plasmadiagnostiikka valokaariuuneille”

DI Tommi Rinne, Aalto-yliopisto, 22 000 euroa
”Vaahdotusteknologia litiumioniakkujen metalli- ja elektrodimateriaalien kierrätyksessä”

DI Tero Vuolio, Oulun yliopisto, 22 000 euroa
”Matemaattisia menetelmiä materiaalitehokkaaseen ja joustavaan raakaraudan rikinpoistoon”

 

MATKA-APURAHAT

Sc. Desmond Attah-Kyei, Aalto-yliopisto, 2 500 euroa
osallistumiseen TMS 2020-konferenssiin

M.Sc. Robert Barthen, Tampereen yliopisto, 2 000 euroa
osallistumiseen 10th International Symposium on Biomining ja 6th International Symposium on Sustainable Minerals -konferensseihin

Ph.D. Anna Danczak, Aalto-yliopisto, 2 000 euroa
osallistumiseen Molten 2020-konferenssiin

Professori (emeritus) Lauri Holappa, Aalto-yliopisto, 2 500 euroa
osallistumiseen Molten 2020-konferenssiin

DI Niklas Jantunen, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, 1 500 euroa
osallistumiseen ISEC 2020-konferenssiin

M.Sc. Junmo Jeon, Aalto-yliopisto, 2 500 euroa
osallistumiseen Molten 2020-konferenssiin

TkT Teemu Kinnarinen, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, 2 500 euroa
osallistumiseen World Filtration Congressiin

DI Lassi Klemettinen, Aalto-yliopisto, 2 000 euroa
osallistumiseen Molten 2020-konferenssiin

Ph.D. Min-Kyu Paek, Aalto-yliopisto, 2 500 euroa
osallistumiseen AMPM2020-konferenssiin ja UNB Alloy Design-seminaariin

 

OPISKELIJA-APURAHAT, OPINNOT KOTIMAASSA

Joona Nieminen, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, 1 100 euroa

Daryna Ihnatiuk, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, 1 100 euroa

Niilo Pitko, Oulun yliopisto, 1 100 euroa

 

OPISKELIJA-APURAHAT, VAIHTO-OPINNOT ULKOMAILLA

Ville Harlin, Oulun yliopisto (RWTH Aachen), 1 500 euroa

Teemu Jämsä, Oulun yliopisto (Technische Universität München), 1 500 euroa

Tilda Metsola, Aalto-yliopisto (University of Technology Sydney), 1 500 euroa

Iisakki Tapaila, Oulun yliopisto (National University of Singapore), 1 500 euroa

Antti Tarkka, Oulun yliopisto (RWTH Aachen), 1 500 euroa

Sakari Toikka, Aalto-yliopisto (Nanyang Technological University), 1 500 euroa

 

TUNNUSTUSPALKINNOT OPINNÄYTTEISTÄ

Helsingin yliopistosta valmistuneelle filosofian tohtori Katja Väyryselle myönnettiin 3 000 euron tunnustuspalkinto erinomaisesti tehdystä väitöskirjasta ”Atomic Layer Deposition of Late First-Row Transition Metals: Precursors and Processes”

 

Lisätietoja:
Juho Talonen
Asiamies, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahasto
Puh. 040 595 1181, juho.talonen(at)teknologiateollisuus.fi