Säätiö jakoi marraskuussa rahoitusta elinikäiseen oppimiseen ja koululaisten taitojen vahvistamiseen

Säätiön hallitus teki useita rahoituspäätöksiä vuoden viimeisessä kokouksessaan 19.11.2019. Myönnöissä korostuivat erityisesti elinikäinen oppiminen ja koululaisten taitojen vahvistaminen.


Mimmit koodaa -ohjelma sai 100 000 euroa ohjelman valtakunnallistamiseen


Mimmit koodaa
-ohjelman tavoitteena on diversiteetin ja uusien osaajien kasvattaminen ohjelmistoalalle, joka on edelleen yksi sukupuolittuneimmista toimialoista.

Ohjelman pitkäaikaisena tavoitteena on antaa tuleville sukupolville yhdenvertainen mahdollisuus opiskella ja menestyä IT-alalla sukupuolesta riippumatta. Ohjelman sanoma ei ole, että kaikista naisista tulee koodareita, vaan sen tarkoitus on saada yhä useampi nainen innostumaan ohjelmoinnista, ohjelmistojen käytöstä ja ohjelmistoteollisuudesta.

Mimmit koodaa tarjoaa maksuttomia workshopeja toimialasta kiinnostuneille naisille, joilla ei ole aiempaa koodauskokemusta tai jotka haluavat saada syvempää ymmärrystä ohjelmistoista. Se on koonnut yhteen jo lähes 5 000 koodauksesta kiinnostuneen naisen yhteisön.

Säätiön myöntämän rahoituksen turvin Mimmit koodaa ottaa ensi askeleensa valtakunnallisessa laajenemisessaan. Tähän asti tapahtumia on pystytty järjestämään ainoastaan pääkaupunkiseudun ympäristössä.


Elements of AI annetaan lahjaksi koko Euroopalle

Helsingin yliopiston ja Reaktorin supersuosittu Elements of AI -verkkokurssi on saavuttanut jo nyt 230 000 ihmistä, jotka ovat halunneet oppia lisää siitä, mitä on tekoäly. Nyt Suomen EU-puheenjohtajuuden lopussa Suomi antaa kurssin lahjaksi kaikille eurooppalaisille heidän omilla äidinkielillään.

- Säätiön hallitus näki tärkeäksi olla mukana lahjoittamassa tekoälyosaamista Euroopalle, koska  Elements of AI -kurssi kuvaa hyvin Suomea maana, jossa tarjotaan yhdenvertainen mahdollisuus oppia ja jossa arvostetaan eettistä teknologian kehittämistä. Tämä toivottavasti myös houkuttelee lisää kansainvälisiä osaajia Suomeen, sanoo hallituksen puheenjohtaja JT Bergqvist.

Kurssin toteutuksesta vastaa Helsingin yliopisto ja Reaktor yhteistyössä paikallisten yliopistojen ja kumppanien kanssa. Käännöksistä vastaa EU-komission käännösosasto. Hankkeen pääasiallinen rahoittaja on Työ- ja elinkeinoministeriö. Säätiö myönsi hankkeelle rahoitusta 50 000 euroa.


Tutkimustietoa teknologiakasvatuksen kehittämiseen

Suomessa tarvitaan yhä enemmän eri alojen osaajia, jotka kykenevät vastaamaan globaaleihin haasteisiin hyödyntämällä ja kehittämällä kestävän tulevaisuuden rakentamista tukevia teknologioita. Opettajien teknologiakasvatusosaaminen on avainasemassa teknologisen ymmärryksen ja tietotaidon kasvuun kaikilla koulutuksen tasoilla; kouluttamalla opettajia voidaan varmistaa, että Suomessa riittää teknologiaosaajia myös tulevaisuudessa. Lisäksi luodaan tasa-arvoisia edellytyksiä osallistua teknologisoituvaan yhteiskuntaan ja sen mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Hankkeen tavoitteena on luoda tutkimusperustainen teknologiakasvatuksen jatkuvan oppimisen ohjelma, joka parantaa opettajien ja opettajaopiskelijoiden valmiuksia opettaa teknologiakasvatusta. Lisäksi ohjelma tarjoaa osallistujille työvälineitä kehittäjäopettajana toimimiseen.

Säätiö myönsi hankkeelle 60 000 euroa.


MAOL tekee tukimateriaaleja lukion uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon

MAOL kirjoittaa uuden lukion opetussuunnitelman sisältöjä avaavia tukimateriaaleja fysiikkaan, kemiaan sekä lyhyeen ja pitkään matematiikkaan. Materiaalit tulevat auttamaan opettajia ja opetusmateriaalien tekijöitä merkittävästi uuden lukioiden opetussuunnitelman käyttöönotossa.

Hankkeen lopputuloksena tuotetaan fysiikkaan, kemiaan, lyhyeen matematiikkaan sekä pitkään matematiikkaan, kuhunkin oman julkaisun, jossa käydään läpi uuden opetussuunnitelman 2021 sisältämien moduulien sisällöt läpi tarkemmin kuin opetussuunnitelman perusteissa ja kirjoitetaan auki mahdollisia epäselviä ja tulkinnanvaraisia kohtia yhtenäistäen täten paikallisia opetussuunnitelmia valtakunnallisesti. Lisäksi autamme tukimateriaalin avulla mm. oppikirjailijoita rajaamaan pois tarpeettomia jäänteitä vanhoista opetussuunnitelmista.

Tukimateriaalien merkitys opetuskentällä on suuri. Yhteiskunnallisesti tukimateriaalit yhtenäistävät opetussuunnitelman tulkintalinjoja. Säätiö tukee tukimateriaalien laadintaa 5 000 eurolla.


Lisää rahoituspäätöksiä vielä vuoden lopussa

Lisäksi hallitus käsitteli Tulevaisuuden tekijät -ohjelman toiselle kierrokselle selvinneitä hankkeita. Lopulliset päätöksen näistä isoista tutkimusrahoituksista saadaan vuoden lopussa Jane ja Aatos Erkon säätiön päätöskokouksen jälkeen.

 

Twitter: @TechFinland100