Metallinjalostajien rahasto jakoi apurahoja tutkijoille ja opiskelijoille

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahasto julkisti 30.11.2020 apurahoja vuodelle 2021 yhteensä 307 500 euroa.

Metallinjalostajat ry perusti Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön yhteyteen vuonna 2009 rahaston, jonka tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta ja opiskelua yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Rahaston perustajayritykset ovat Outokumpu, Metso Outotec (ent. Outotec), SSAB (ent. Rautaruukki), Boliden ja Ovako.

Syyskuussa 2020 järjestettyyn apurahahakuun tuli hakemuksia 64 kpl. Hakusumma oli yhteensä yli miljoona euroa. Apurahoja myönnettiin 19 kpl yhteissummaltaan 307 500 euroa.

Rahoitetut tutkimushankkeet liittyvät metallinjalostuksen ajankohtaisiin teemoihin, kuten lujien terästen kehitykseen, ainetta lisäävään valmistukseen sekä metallien kestäviin prosessointi- ja kierrätysteknologioihin. Opiskelija-apurahoilla rahasto haluaa tukea opiskelijavaihtoa ja kannustaa hyvin menestyneitä metallinjalostukseen suuntautuneita opiskelijoita.

30.11.2020 julkistettiin seuraavat apurahat ja tunnustuspalkinnot:

APURAHAT TUTKIMUSRYHMILLE

Professori Mikko Hokka, Tampereen yliopisto, 27 000 euroa
Austeniitin stabiilisuus ja mikroplastisuus moderneissa monifaasiteräksissä

Professori Junhe Lian, Aalto-yliopisto, 24 000 euroa
DP- ja Q&P-terästen mikrorakenteen digitalisointi ja prosessisuunnittelu räätälöityjen mekaanisten ominaisuusprofiilien avulla

Professori Daniel Lindberg, Aalto-yliopisto, 24 000 euroa
Kuparisulatto- ja konvertterikuonan kemian termodynaamisen mallintamisen kehittäminen

Professori Pasi Peura, Tampereen yliopisto, 25 000 euroa
Q&P-käsittelyyn liittyvät ilmiöt alumiiniseosteissa hiiliteräksissä sekä ferriittisissä ruostumattomissa teräksissä

Professori Eveliina Repo, LUT-yliopisto, 28 000 euroa
CFD-avusteisen DfAM-menetelmän hyödyntäminen hydrometallurgisten erotusyksiköiden optimoinnissa harvinaisten maametallien talteenotossa teollisista sekä yhteiskunnallisista sivuvirroista

Professori Rodrigo Serna, Aalto-yliopisto, 23 000 euroa
Uusi menetelmä vaahdotuskäyttäytymisen ennustamiseksi automatisoidun kontaktiaika-analyysin avulla

Professori Tuomo Sainio, LUT-yliopisto, 32 000 euroa
Akkumetallien talteenotto ja puhdistus ioninvaihdolla

Professori Minnamari Vippola, Tampereen yliopisto, 24 000 euroa
Ainetta lisäävästi valmistettujen monimutkaisten teräskappaleiden jäännösjännitystilojen hallinta – Karakterisointimenetelminä röntgendiffraktio ja elektronimikroskopia

 

TUTKIJA-APURAHAT (POST DOC)

D.Sc. Francis Gyakwaa, Oulun yliopisto, 23 000 euroa
Raman-spektroskopian käyttäminen ei-metallisten sulkeumien karakterisointiin teräksissä

APURAHAT JATKO-OPISKELIJOILLE

DI Jere Partinen, Aalto-yliopisto, 23 000 euroa
Sähköautoteollisuudessa tarvittavien metallien talteenotto ja kierrätys

DI Tommi Rinne, Aalto-yliopisto, 23 000 euroa
Vaahdotusteknologia litiumioniakkujen metalli- ja elektrodimateriaalien kierrätyksessä

DI Jiaojiao Wu, Aalto-yliopisto, 23 000 euroa
Bainiittisten terästen vedyn aiheuttamien vaurioiden in situ -tutkimus ja mekanismiin perustuva mallintaminen

 

OPISKELIJA-APURAHAT, OPINNOT KOTIMAASSA

Arttu Saarnisaari, Aalto-yliopisto, 1 100 euroa

Eetu Hoikkaniemi, Oulun yliopisto, 1 100 euroa

Janne Tihinen, Oulun yliopisto, 1 100 euroa

Kimmo Kärkkäinen, Oulun yliopisto, 1 100 euroa

Milla Rinne, Tampereen yliopisto, 1 100 euroa

 

OPISKELIJA-APURAHAT, VAIHTO-OPINNOT ULKOMAILLA

Sauli Rytkönen, Aalto-yliopisto (RWTH Aachen & Delft University of Technology), 1 500 euroa

Jaakko Sääskilahti, Aalto-yliopisto (Technische Universität München), 1 500 euroa

Lisätietoja:

Juho Talonen
Asiamies, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahasto
Puh. 040 595 1181, juho.talonen(at)teknologiateollisuus.fi