Ennätysmäärä PoDoCo-tohtoreita yrityksiin uudistamistyöhön

Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelman toinen apurahakierros oli menestys. Yhteensä 372 nuorta tai pian valmistuvaa tohtoria 42 eri tieteenalalta haki mukaan ohjelmaan. 35 yritystä halusi investoida tohtorin palkkaamiseen. 13 nuorta tohtoria pääsi kesäkuussa mukaan ohjelmaan.

Suomessa yksityinen sektori työllistää noin 20 % valmistuneista tohtoreista. Tämä on suhteellisen vähän verrattuna Yhdysvaltoihin, Belgiaan, Tanskaan ja Alankomaihin, joissa yksityinen sektori työllistää jopa 40 % tohtoreista. Selvitysten mukaan tohtoreiden siirtymisen vauhdittamiseksi elinkeinoelämän palvelukseen tarvitaan erilaisia yhteistyömahdollisuuksia ja yhteistyöalustoja, joissa yritykset ja nuoret tutkijat kohtaavat. PoDoCo-ohjelma tuo nuoret tohtorit ja elinkeinoelämän yhteen kaksivaiheisella ohjelmalla: aluksi nuori tohtori paneutuu annettuun ongelmaan säätiörahoituksella ja jatkaa sen jälkeen aiheen jatkokehittelyä yrityksen tarpeiden ohjaamana ja yrityksen rahoittamana.

PoDoCo-tohtorit vauhdittavat uusien syöpälääkkeiden kehitystä ja kehittyville markkinoille laajenemista

Ohjelmaan osallistuneet yritykset edustivat useita eri toimialoja ja ohjelmaan osallistui sekä pk-yrityksiä että suuryrityksiä. Julia Lindqvist Åbo Akademista kehittää Orion Pharman kanssa uusia entistä tehokkaampia syöpälääkkeitä. "Olen jo vuosia tehnyt syöpätutkimusta. PoDoCo-ohjelman kautta avautui mahdollisuus nostaa tutkimukseni vaikuttavuutta sekä edistää hyvinvointia ja terveyttä yhteiskunnassamme. On hienoa, että Orion Pharma kiinnostui investoimaan tähän", kertoo Lindqvist.

Toinen tohtorin palkkaavista yrityksistä on Rovio Entertainment Ltd. ”PoDoCo-ohjelman avulla pyrimme vahvistamaan yrityksemme kilpailukykyä. Tähän tarvitaan parhaita kykyjä. Tohtori tuo kehitystyöhömme tarvittavan laajan ja analyyttisen lähestymisen sekä korkeatasoisen tutkimusosaamisen”, kuvaa kehitysjohtaja Ossi Tiltti.

Minna Mayer tutkii PoDoCo ohjelmassa Vaisala Oy:n kanssa yritystoimintaan vaikuttavia ulkoisia tekijöitä kehittyvillä markkinoilla. ”Projekti tarjoaa meille tärkeää ymmärrystä kehittyvillä markkinoilla toimimisesta, minkä avulla varmistamme johtavan asemamme markkinoilla ja kehitämme kilpailukykyämme edelleen”, kuvailee PoDoCo-ohjelman tavoitteita Vaisalan johtaja Panu Partanen. ”Vaisalan toimiala meteorologia on tutkimuskohteena erityisen moniulotteinen, koska sääilmiöillä on voimakkaat kulttuuriset, uskonnolliset, teknologiset ja yhteiskunnalliset ulottuvuutensa. Tämän vuoksi toimialan tutkiminen kehittyvillä markkinoilla on erityisen mielenkiintoinen”, Minna Mayer täydentää tutkimusasetelmaa.

Seuraava apurahahakukierros syksyllä 2016

PoDoCo-ohjelman seuraava apurahahakukierros järjestetään 15.9–31.10.2016. Ohjelmaan voi osallistua toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö.

”Olemme onnistuneet vakiinnuttamaan PoDoCo-ohjelman osaksi tohtorintutkinnon jälkeisiä mahdollisuuksia. Ensimmäisen hakukierroksen jälkeen kolme uutta säätiötä on lähtenyt mukaan ja ohjelman rahoitus on kaksinkertaistunut. Jatkamme edelleen panostamista ohjelmasta tiedottamiseen sekä yrityksille että yliopistoille”, kertoo PoDoCo-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Professori Yrjö Neuvo.

PoDoCo-ohjelmaa rahoittavat, Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö. Ohjelman toteutuksesta vastaa FIMECC Oy. 

Ks. PoDoCon kevään 2016 apurahat täältä.

Lisätietoja:
Prof. Yrjö Neuvo, Aalto-yliopisto, yrjo.neuvo(at)aalto.fi, puh. 0400 740 300
Toimitusjohtaja Harri Kulmala, FIMECC Oy, harri.kulmala(at)fimecc.com, puh. 040 840 6380
PoDoCo-ohjelman koordinaattori, Essi Huttu, FIMECC Oy, essi.huttu(at)fimecc.com, puh. 040 840 9259