Suomi kaipaa huippuosaajia mutta myös uusia yhdessä tekemisen tapoja

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Tekniikan edistämissäätiö TES palkitsivat juhlatilaisuudessaan tulevaisuuden tiennäyttäjiä. Säätiöt haluavat edistää uusia avauksia suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan uudistumiseksi. Ne haluavat myös haastaa itseään ja koko säätiökenttää: voisiko säätiöiden yhteiskunnallinen rooli olla vaikuttavampi?

"Uudistumiskyky ei ole Suomelle vain elinehto vaan se voi olla myös kilpailuvaltti ja uuden kasvun lähde", painotti juhlapuhuja Mikko Kosonen Sitrasta säätiöiden yhteisessä Tulevaisuuden avauksia -tilaisuudessa.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Tekniikan edistämissäätiö TES järjestivät juhlatilaisuuden, joka toi yhteen 150 lahjakasta nuorta tutkijaa, huipputason opettajaa ja yhteiskunnan vaikuttajaa. Tilaisuudessa paitsi juhlistettiin näitä tulevaisuutta rakentavia nuoria tutkijoita ja opettajia, myös pohdittiin keinoja vahvistaa koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttavuutta uuden kasvun luomisessa.

Säätiöt kokeilemaan ja entistä vaikuttavampaan yhteistyöhön

Kuinka säätiöt voisivat itse vaikuttaa siihen, että suomalainen innovaatiokenttä uudistuisi?

"100-vuotissäätiö on pistänyt itsensä peliin ja kokeillut täysin uusia tapoja edistää osaamista ja yhteistyötä uuden kasvun luomiseksi. Tästä hyvä esimerkki on viime syksyn Teot ratkaisevat –hakumme, joka keräsi 150 ideaa uusista kasvun ekosysteemeistä. Nyt parhaillaan pilotoimme yhteisrahoittamista Jane ja Aatos Erkon säätiön kanssa haastaessamme yliopistoja rohkeisiin uusiin tutkimusavauksiin", sanoi Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön puheenjohtaja Antti Zitting.

Teot ratkaisevat -rahoituksen avulla Suomeen rakennetaan nyt muun muassa maailman ensimmäistä virtuaalitodellisuuden kehittäjäyhteisöä.

Tekniikan edistämissäätiön puheenjohtaja Marjo Miettinen komppaa ajatusta säätiöiden entistä vaikuttavammasta roolista.

”Suomi tarvitsee tekniikan alan huippututkimusta, mutta myös täysin uudenlaisia tutkimusavauksia, joissa tuodaan yllättäviäkin toimijoita yhteen. Säätiöt voivat olla merkittävässä roolissa tämän mahdollistamisessa”, Miettinen sanoi.

Yksi tällainen useamman säätiön yhteishanke on Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelma, jonka tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja samalla parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti.

Matemaattisten aineiden opettajat todellisia tulevaisuuden tekijöitä

Suomen tulevaisuus on vahvasti sidottu matemaattisluonnontieteellisen osaamisen tasoon – ja kykyyn yhdistää sitä muiden alojen osaamiseen. Matematiikka kärsii mielikuvaongelmista: oppilaat pitävät sitä helposti vaikeana ja tylsänäkin oppiaineena.

"Matematiikka on kaikkea muuta kuin tylsää, kun sitä ei ajattele mekaanisena laskentona. Oppilaiden innostusta ja mielikuvitusta ruokkivat opettajat ovatkin avainroolissa tulevaisuuden menestyksen rakentamisessa. 100-vuotissäätiö haluaa kiittää heitä hienosta työstä”, sanoi Zitting.

Tämän vuoden tilaisuudessa palkittiin 27 opettajaa. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on palkinnut ansioituneita matemaattisten aineiden opettajia eri koulutusasteilta keväästä 2005 lähtien, yhteensä yli miljoonalla eurolla.

TES jakoi tilaisuudessa kaksi tunnustuspalkintoa: Hyvä opettaja -palkinnon ja Nuori tutkija -palkinnon.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö palkitsi tänä keväänä 27 matemaattisissa aineissa ansioitunutta opettajaa sekä 172 pitkässä matematiikassa huippupisteet kirjoittanutta ylioppilasta.

Tekniikan edistämissäätiö TES myönsi apurahoja tänä vuonna noin 100 teknillisen alan jatko-opiskelijalle, tutkijalle ja opiskelijalle. Palkintojen ja apurahojen yhteismäärä on noin 890 000 euroa. 

Lisätietoja:
Antti Zitting, hallituksen puheenjohtaja, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, 050 048 2269
Marjo Miettinen, hallituksen puheenjohtaja, Tekniikan edistämissäätiö, 040 051 2771

100-vuotissaatio.teknologiateollisuus.fi
www.tekniikanedistamissaatio.fi


8A cappella -yhtye CM Swing viihdytti yleisöä. 

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön toimitusjohtaja Laura Juvonen ja hallituksen puheenjohtaja Antti Zitting jakoivat opettajille palkinnot.

Alakoulujen palkitut matemaattisten aineiden opettajat

Palkitut opettajat yläkouluista

Lukioiden palkitut opettajat kukitetaan.

Ammattioppilaitoksista palkittiin kaksi opettajaa. 

Tekniikan edistämissäätiön asiamies Mikko Martikainen ja hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen jakoivat Hyvä opettaja -palkinnon.

...ja vuoden Nuori tutkija -palkinnon.

Mira Tanninen ja Miia Ylönen Käpylän peruskoulusta kertoivat, kuinka luopuivat kirjoista ekaluokkalaisten matematiikan opetuksessa – sen sijaan pienille oppilaille matematiikkaa opetetaan arjen tilanteissa ja ohjelmoinnin avulla.