Koulujen hakuun tuli lähes 200 hakemusta

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiölle tuli 195 hakemusta yleissivistävien koulujen ja niiden toimintaa tukevien tahojen kehityshankkeisiin. Yhteensä haettu summa oli 8,4 miljoonaa euroa.

Säätiön hallitus päättää apurahoista kokouksessaan 19.11.2014. Säätiö on varannut jaettavaksi vuonna 2014 enintään 400 000 euroa. Myönteiset apurahapäätökset tulevat säätiön verkkosivuille 20.11.2014, ja myönteisistä päätöksistä ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti.

Tarvittaessa lisätietoja antaa asiamies Laura Juvonen, puh. 09 192 3326, gsm 040 589 6263,
sähköposti: etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi.