Nornickel ja Boliden Harjavalta: Harjavallan matikkakummit kannustavat kirjalahjoituksin

Suomalainen koulu niittää kunniaa tasapuolisuudellaan: Suomessa perhetaustan vaikutus koulumenestykseen on kansainvälisten vertailujen pienimpiä. Silti parantamisen paikkojakin löytyy. Esimerkiksi lukion oppikirjat ovat monelle perheelle merkittävä investointi.

Harjavallassa yritykset ovat ottaneet tästä vastuuta. Boliden Harjavalta Oy ja Norilsk Nickel Harjavalta Oy sponsoroivat matematiikan, fysiikan ja kemian koulukirjat kaikille Harjavallan lukion ensimmäisen vuoden oppilaille. Solmittu sponsorointisopimus on järjestyksessään jo kolmas yritysten ja kaupungin välillä. Aiemmin kolmivuotinen sopimus muuttui nyt kaksivuotiseksi, koska digitaaliset aineistot ovat ottamassa yhä enemmän jalansijaa opiskelussa. Vuoteen 2019 mennessä kaikki lukioiden oppiaineistot on portaittain muutettu digitaalisiksi.
Yhteiskuntavastuu on teollisuusyrityksille ensisijaisen tärkeää. Harjavallassa on haluttu tehdä yhteistyössä jotain sellaista, joka tukee koko yhteisöä. Sopimuksen avulla yritykset ovat omalta osaltaan mahdollistamassa koulutusta ja madaltamassa kynnystä lukioon menoon tukemalla oppikirjojen hankinnassa.

Harjavallan lukion oppilaat Nea Ahlfors ja Juho-Matias Viitala

- Oppikirjojen ja kannettavan tietokoneen hankkimiseen kuluu oppilailta ja heidän vanhemmiltaan todella paljon rahaa, joten tämä on erittäin tärkeä tuki, kertoo Harjavallan lukion vastaava rehtori Sari Lukka.

Metallinjalostusyrityksinä Boliden ja Nornickel haluavat oppikirjasponsoroinnilla luonnollisesti tukea heidän alallaan tarvittavaa matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä kiinnostusta näitä oppiaineita kohtaan.

- Tavoitteenamme on kannustaa nuoria jatko-opintoihin. Sitä kautta myös me voimme saada osaavia, potentiaalisia työntekijöitä, kertovat Boliden Harjavallan toimitusjohtaja Timo Rautalahti ja Nornickelin toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

Harjavallan lukion opiskelijakunnan puheenjohtaja Juho-Matias Viitala ja varapuheenjohtaja Nea Ahlfors ovat mielissään saaduista kirjoista.

- Opiskelijoita helpottaa huomattavasti kirjasponsorointi, koska lukion ensimmäisenä vuotena on paljon kirjoja hankittavana. Matemaattis-luonnontieteelliset aineet ovat kiinnostavimpia ja parhaimpia aineita opiskella, kertoo opiskelijakunnan puheenjohtaja Juho-Matias.

Satakunnassa sijaitseva Harjavalta on noin 7300 asukkaan kunta. Boliden ja Norilsk työllistävät yhteensä noin 800 henkilöä. 

Norilsk Nickel Harjavalta Oy on monipuolinen nikkelikemikaalien ja -metallien valmistaja. Nornickel on modernin teknologian sekä tutkimuksen ja kehityksen johdosta yksi maailman johtavista nikkelijalostamoista.

Boliden Harjavalta on osa ruotsalaista Boliden-konsernia. Boliden on johtava eurooppalainen metallialan yritys, jonka erikoisalaa ovat malminetsintä, kaivostuotanto, sulattotoiminta ja metallien uusiokäyttö. Boliden Harjavallalla on kuparisulatto Harjavallassa ja kuparielektrolyysi Porissa. Yhtiön päätuotteet ovat kupari, nikkeli, kulta, hopea ja rikkituotteet.