Tunnetko loistavan matemaattisten aineiden opettajan?


Ehdota opettajaa palkittavaksi 8.1. – 18.2.2018 välisenä aikana

Suomen tulevaisuus on vahvasti sidottu matemaattisluonnontieteellisen osaamisen tasoon – ja kykyyn yhdistää sitä muiden alojen osaamiseen. Oppilaiden innostusta ja mielikuvitusta ruokkivat opettajat ovat avainroolissa tulevaisuuden menestyksen rakentamisessa. 100-vuotissäätiö haluaa kannustaa opettajia kehittämään opetusta ja uusia innostavia tapoja oppia. Jaamme vuosittain kymmeniä kannustuspalkintoja matemaattisissa aineissa ansioituneille opettajille. Palkinnon arvo on 5000 euroa tai mikäli palkittavana on työryhmä, kukin työryhmän jäsen palkitaan 2500 eurolla. Yhteistyökumppaneina ovat Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry, Suomen Luokanopettajat ry ja Tekniikan Opettajat TOP ry.

Esitykset palkittavista opettajista jätetään säätiön avoimen verkkolomakkeen kautta 8.1.-18.2.2018 välisenä aikana. Opettajat palkitaan 5.6. säätiön järjestämässä juhlatilaisuudessa Helsingissä.

Ehdota ansioitunutta opettajaa palkittavaksi, löydät linkin lomakkeeseen täältä 8.1.2018 alkaen.

Keväällä 2017 palkitsimme 20 matemaattisissa aineissa ansioitunutta opettajaa.

Vuonna 2017 palkitsimme myös lähes 400 ylioppilasta.

 

Ketä voi esittää palkittavaksi?

Palkittavaksi voi esittää ala- ja yläkoulun, toisen asteen ammatillisten oppilaitosten sekä lukion opettajia. Säätiö palkitsee useita opettajia kultakin asteelta. Palkinnon saajan tulee olla pääasiallisesti matematiikan opetusta edistänyt tai opetustyön tuloksena hyviä oppimistuloksia aikaan saanut henkilö tai harkinnan mukaan myös pienryhmä (2-4 henkilöä). Pienryhmän kukin jäsen palkitaan 2500 eurolla. Sama opettaja ei voi saada säätiön palkintoa seuraavaan viiteen vuoteen. Saajiksi toivotaan ehdotettavan opettajan uran eri vaiheissa olevia henkilöitä, huomioiden erityisesti vasta jonkin aikaa alalla toimineet.

Vuonna 2018 erityiset palkintokriteerit ovat:

Oppilaiden kiinnostuksen ja innostuksen herättäminen, oppilaskeskeiset menetelmät

Matemaattisen ajattelun kehittäminen ja toiminnalliset menetelmät

Ansiot fysiikan ja/tai ohjelmoinnin opetuksen edistämisessä matematiikan rinnalla

 

Kuka voi jättää esityksen?

Esitykset palkittavista opettajista tehdään säätiön avoimella verkkolomakkeella vastaamalla lomakkeen kysymyksiin. Ehdotuksen tekijä voi olla esimerkiksi rehtori, opettajakollega tai vaikka vanhempi. Ehdotukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä tietoja käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin palkitsemiseen.