Teknologiateollisuudelta 11 miljoonan euron lahjoitus yliopistoille

Teknologiateollisuus tukee lahjoituksellaan yliopistojen työtä Suomen uudistumisen ja tulevaisuutemme eteen. Lahjoituksella kannustetaan yliopistoja kehittämään rohkeasti strategista osaamistaan. 100-vuotissäätiö suuntaa hankerahoitustaan yliopistojen strategisille osaamisalueille.

11 miljoonan euron lahjoituksesta Aalto-yliopisto saa 5 miljoonaa euroa, Tampereen teknillinen yliopisto 3 miljoonaa euroa ja Oulun yliopisto sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto molemmat 1,5 miljoonaa euroa.

- Tämä on suomalaiselta teknologiateollisuudelta todella merkittävä panostus. Osaaminen on tärkein pääomamme. Haluamme toimia pitkäjänteisenä kumppanina suomalaisille yliopistoille, toimitusjohtaja Jorma Turunen sanoo.

ICT, digitalisaatio, teollinen internet, älykkäät koneet, kehittyneet materiaalit, kestävä talous ja puhtaat ratkaisut ovat esimerkkejä painopisteistä, joita Aalto-yliopisto, TTY, LUT ja OY ovat nostaneet esille omissa strategioissaan.

- Toivomme, että esimerkkimme kannustaa myös muita osallistumaan yliopistojen varainhankintaan ja tätä kautta edistämään koulutuksen laadun ja tutkimuksen tason nostoa. Lahjoituksella haluamme tukea erityisesti yliopistojen profiloitumista, erikoistumista ja keskinäistä yhteistyötä, Turunen jatkaa.

Teknologiateollisuus ry, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja teknologiayritykset osallistuivat jo viisi vuotta sitten noin 140 miljoonan euron lahjoituksella kahden säätiöyliopiston – Aalto-yliopiston ja TTY:n – perustusvaiheen pääomittamiseen.

- Odotamme, että valtio pitää kiinni omasta sitoumuksestaan pääomittaa yliopistoja vastineeksi yksityisistä lahjoituksista, Turunen sanoo.

ROHKEITA AVAUKSIA TULEVAISUUDEN RAKENTAMISEKSI

11 miljoonan lahjoituksen lisäksi Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö suuntaa hankerahoitustaan yliopistojen strategisille osaamisalueille.

– Tarvitsemme nyt rohkeita avauksia ja tekoja, jotka luovat kasvua ja uudistavat yhteiskuntaamme. Säätiö haastaa yliopistot kehittämään kasvun alustoja yhdessä yritysten kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi teollisen internetin ja kiertotalouden ympärille rakennettavat ekosysteemit, säätiön asiamies Laura Juvonen kertoo.

Säätiön hankehausta tiedotetaan tarkemmin kevään aikana säätiön www-sivuilla: 100-vuotissaatio.teknologiateollisuus.fi

UUTTA: Ideahaku yliopistoille 1.3.-8.5.2013

Lue lisää: Teknologiateollisuudelta 11 miljoonan euron lahjoitus yliopistoille: ”Merkittävin panostuksemme vuosiin”