Tulevaisuuden tekijät:

Mixed Reality Hub – Ihmiskontaktia vaativan myynnin ja koulutuksen virtualisointi

Helsingin yliopisto, Petri Parvinen

Uusimmat

Mixed Reality Hub: Yhdistetyn todellisuuden myynti- ja koulutussovellusten laboratorio

Mixed Reality Hub (MR HUB) tarjoaa teknologiateollisuusalan yrityksille yhdistetyn todellisuuden (Mixed Reality, MR, sisältäen virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden eri yhdistelmät) myynti- ja koulutussovellusten koelaboratorion palvelukonseptien ketterään kehitykseen, tutkimukseen ja testaukseen. Tutkimus keskittyy teknologiateollisuuden alojen olennaisimpien tarpeiden – ihmiskontaktia vaativan myynnin, asiakaspalvelun ja koulutuksen – virtualisointiin.

MR HUB -koelaboratorio käynnistää teknologiateollisuudelle optimoidun kehitys- ja testausympäristön toiminnan. Liiketoimintatutkimuksen ja sovelluskehitystyön lisäksi laboratorio mahdollistaa toimintamallien alpha-testauksen ja käyttäjätutkimuksen todellisilla käyttäjillä todellisissa sovellusympäristöissä. Tuloksena ei siis ole ainoastaan sovelluksia, vaan testattuja ja tutkittuja kokonaiskonsepteja, joissa yhdistyvät ihmistyö, palvelut ja teknologia.

Laboratorion missiona on auttaa kaiken kokoisia teknologiateollisuuden yrityksiä olemaan omavaraisempia ja aloitteellisempia MR-teknologioiden hyödyntämisessä kansainvälisessä palveluliiketoiminnassa. Tavoitteena on, että kehitys- ja testausympäristön avulla syntyy myös yritysten välillä jaettavaa tietoa ja osakokonaisuuksia, jotka alentavat teknistä kynnystä, tekevät yrityksistä omatoimisempia ja vähentävät riippuvuutta niukoista MR-teknologioihin erikoistuneiden koodaajien resursseista. Laboratorion tutkimustyö keskittyy myös sovellusten ja teknologioiden todellisen käytettävyyden ja puolivalmistetyökalujen tutkimukseen. Laboratorion toiminnan tuloksena syntyy ainutlaatuinen virtuaalisten ihmiskohtaamisten osaamiskeskittymä, joka tukee mm. B2B-vientiyritysten globaalin kilpailukyvyn kehittämistä, pienten yritysten kasvua, sekä suomalaisten digitalisten palveluiden globaalia edelläkävijyyttä.

Tutkimuksen päätavoite ja tarve

Kuluttajakaupan ja -markkinoinnin nopea digitalisoituminen on suunnannut huomiota, osaamista ja resursseja pois digitaalisesti tuettujen, ihmiskontaktia vaativien B2B-ratkaisujen kehittämisestä teknologiateollisuuden tarpeisiin. Ihmiskontaktia ja laaja-alaisempaa tiedonvaihtoa edellyttävien teknologiateollisuuden alojen haasteena on luoda ympäristöjä, joissa tutkitaan ja kehitetään nimenomaan ydintoimintojen, kuten myynnin ja teknisen koulutuksen virtualisoimista. Tällaisten ympäristöjen tulee olla jännittäviä ja maailmanluokkaa.

Teknologiateollisuuden B2B-liiketoiminta tarvitsee poikkitieteellisen laboratorion, jossa yhdistyy virtuaalitodellisuussovellusten ohjelmointi ja ympäristöjen mallintaminen sekä myynnin ja koulutuksen psykologia. Toisin kuin esim. messumarkkinoinnin, kuluttajapalvelujen tai elämysteollisuuden virtuaalisovelluksissa, teknologiateollisuuden sovelluksiin tulee yhdistää myös ihmisten (myyjät, asiakaspalvelu, kouluttajat) työtä ja kanssakäymistä. Tällä yhdistelmällä monimutkaisten ratkaisujen myyntiin voidaan kehittää sovelluksia, jotka aidosti parantavat asiakkaiden omia prosesseja sekä helpottavat ostamista. Myös teknisen datan visualisointi on olennaista.

Toteutus

Ketterän tutkimuksen ja kehityksen laboratoriossa testataan tulevaisuuden MR-konsepteja. Hanke vastaa yrityskentän ilmaisemaan tarpeeseen nopeuttaa digitaalisen myynnin ja koulutuspalveluiden kehitystä tarjoamalla koelaboratorion nopeiden prototyyppien luomiseen, testaamiseen ja tutkimiseen. Asiakasrajapinnassa toteutettavan jatkuvan testaamisen mahdollistava kehitysympäristö kiihdyttää palvelukehityssykliä ja -ekosysteemiä parantamalla asiakkaiden, kehittäjien ja liike-elämän yhteistyötä prototyyppikehityksestä lähtien. Kiinnostus kehittämiseen on teknologiateollisuuden ja sitä lähellä olevien yritysten parissa merkittävää. Suomesta kuitenkin puuttuu poikkitieteellinen koeympäristö, jossa voidaan kehittää, jakaa ja testata kokonaiskonsepteja. Merkittävässä osassa on myös tutkimus, joka auttaa selvittämään ratkaisevat tekijät palvelukonseptien toimimisen kannalta.

MR HUB -laboratorio tukee skaalautuvien palvelukonseptien kehitystyötä. Projekti mahdollistaa seuraavia palveluita teknologiateollisuuden jäsenyrityksille:

  1. MR HUB -laboratorio on ns. alpha-testausympäristö, johon yritykset voivat lähettää MR-myyntisovelluksensa testattavaksi tai tulla itse testauttamaan asiakkailla. MR HUB on tarvittaessa liikutettavissa juuri sinne missä todelliset käyttäjät ja asiakkaat ovat (8-10 testattavaa sovellusta).
  2. Projektissa kehitetään myös ”MR-to-GO” matkustavalle myyjälle tehty ”salkkukonsepti", joka sisältää kaiken tarvittavan yhdistetyn todellisuuden hyödyntämiseksi. Näitä tulevaisuuden MR-myyntitapaa pilotoivia myyjiä ja heidän sidosryhmiään tutkitaan mm. seurantatutkimuksilla, sekä hyödyntämällä asiakkuudenhallintajärjestelmiä sekä sosiaalisen ja yhteisömedian tutkimusta. MR-to-GO” salkkukonseptin pohjana käytetään Helsingin yliopiston MRS TUDIO -alustaa, joka mahdollistaa itsenäisten MR sisältöjen luomisen erilaisilla työkaluilla (mm. 3D-importtaukset, VR-nauhoitukset, 3D-liitutaulu, videoimporttaukset VR:ään). MRS TUDIO -alustalla luodaan ja testataan 4-6 eri konseptia.
  3. Tutkitut ohjeet: Aina ajantasainen ja tutkimuksella testattu "keittokirja" yhdistetyn todellisuuden käytännön hyödyntämiseen (puolivalmisteet) teknologiateollisuuden eri myynti- ja koulutustilanteissa.
  4. Verkkokurssi: Vaihe vaiheelta neuvova ja samanaikaisesti osaamista levittävä videosarja − yritykset voivat räätälöidä tämän pohjalta tarvittaessa omansa.
  5. Ammattilais- ja vertaistukipiste: MR HUB:in puoleen voi kääntyä esim. nimenomaan tietyissä myyntihaasteissa, sovellusprojektin käynnistämisessä tai best practice-esimerkkejä etsittäessä. Hankkeen edetessä ja sidosryhmien kasvaessa järjestetään myös työpajoja.

Tähän mennessä yhteistyö on lähtenyt liikkeelle neljän, hyvin erityyppisen soveltajayrityksen kanssa. Osassa hankkeista ollaan pidemmällä, osassa tutkimussuunnitelmia vielä laaditaan. Yrityksiä otetaan edelleen mukaan sekä alpha-testausympäristöön, että MR-to-GO konseptien testaukseen.

Suunniteltujen osahankkeiden kuvaukset

Ocusweep on turkulainen terveysteknologiayritys, jonka tuotteilla mitataan näkökentän laajuutta, tarkkuutta, kontrastinäköä sekä reaktiokykyä. Näin saadaan tietoa ihmisen tärkeimmän aistin, eli näkökyvyn tehokkuudesta. Edelleen näin voidaan parantaa elämisen laatua, urheilusuorituksia ja ennaltaehkäistä vakavien silmäsairauksien etenemistä. Hankkeessa selvitetään käyttäjäkokemuksia täysin uusissa näkökyvyntutkimuksen myyntikanavissa ja palvelukonsepteilla. Keskeistä on työkalujen tuominen diagnostiikkamarkkinoille. Tavoitteena on hyödyntää pelillistämisen tuomia ominaisuuksia ja laajentaa palveluntarjontaa terveyden ja hyvinvoinnin kuluttajasovellusten alalla. Samalla kun luodaan uusia palvelukonsepteja B2C markkinoille, mitataan erityisesti MR palvelumuotoilun vaikusta B2B myyntiin.

Fastems toimittaa joustavia tuotantojärjestelmiä ja robotiikkaan perustuvia automaatiojärjestelmiä. Suomessa pääkonttoriaan pitävä yritys toimii yhdeksässä Euroopan maassa, Yhdysvalloissa, Japanissa ja Kiinassa. Tärkeimmät asiakasryhmiä ovat konepajateollisuus, ilmailu- ja avaruusteollisuus, rakennus- ja kaivosteollisuuden koneiden rakennus, osien valmistus ja kokoonpano. Automaatioon perustuvalla tuotannon tehostamisella tähdätään asiakkaiden kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen. Fastems tutkii yhdessä MR HUB:in kanssa yhdistetyn todellisuuden käyttöä myynnissä ja markkinoinnissa. Hankkeen pääfokuksessa on tutkia eri työkalujen ja alustojen soveltuvuutta erilaisissa myyntitilanteissa ja osissa palvelupolkua. Keskeistä osahankkeessa on kehittää mittaristoa sovellusten käytön vaikutusta myyntiprosessin nopeuteen, katteeseen, asiakaskokemukseen ja käyttöönoton nopeuteen sekä todentaa keskeisimmät käyttökohteet, joissa MR-sovelluksia voidaan hyödyntää myynnissä.

Elomatic tarjoaa konsultointi-, suunnittelu-, tuotekehitys- ja projektinhallintapalveluita sekä tuotteita ja kokonaisratkaisuja teollisuusyrityksille sekä julkisen sektorin organisaatioille. Elomatic toimii maailmanlaajuisesti ja yrityksellä on toimistoja Suomessa, Puolassa, Hollannissa, Intiassa Kiassa, Serbiassa, Venäjällä, Italiassa ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa. Elomatic tutkii yhdessä MR HUB:in kanssa yhdistetyn todellisuuden sovellusten käytöstä asiakkailleen syntyvää lisäarvoa myyntiprosessin tehostamisen näkökulmasta sekä myynnin ja suunnittelutyökalujen yhdistymistä sekä sovellusten integroitumisesta asiakkuuksien ylläpidossa. Osahankkeen tutkitaan MR:n käyttöä asiakkuuksien eri vaiheissa design research -lähestymisellä etsitään parhaita käytäntöjä sovelluskehitykseen suunnittelusta asiakashyötyjen mittaamiseen.

Landis+Gyr tähtää asiakkaidensa kustannusten pienentämiseen tarjoamalla energianmittausratkaisuja sähkö‑, kaukolämpö-, kaasu- sekä vesiyhtiöille. Yritys rakentaa älykästä verkkoa yhdessä verkkoyhtiöiden kanssa ympäri maailmaa. Alustavien suunnitelmien mukaan Landsi+Gyr selvittää MR HUB:in kanssa yhdistetyn todellisuuden mobiilien myyntityökalujen käyttöä myynnissä ja sen vaikutusta myyntiprosessin.

 

Digitaalisten myynnin työkalujen käytöstä kiinnostuneet Teknologiateollisuus Ry:n jäsenyritykset voivat hakea mukaan vuosina 2018-2019 toteuttavaan hankkeeseen ottamalla yhteyttä:

Petri Parvinen petri.parvinen@helsinki.fi 050 526 4661

Osmo Mattila osmo.mattila@helsinki.fi 044 030 8177

Jani Holopainen jani.m.holopainen@helsinki.fi 050 376 6392