Mixed Reality Hub – Ihmiskontaktia vaativan myynnin ja koulutuksen virtualisointi


Helsingin yliopisto, Petri Parvinen

 

Sekoitetun todellisuuden keskus tarjoaa apua myyntityön virtualisoimiseen

Ihmiskontakti on usein välttämätöntä myynti- ja asiakaspalvelutilanteissa. Ilman sitä luottamuksen ja henkilökohtaisen yhteyden rakentaminen osapuolten välille on haastavaa. Myyntityössä asiakkaat saattavat kuitenkin sijaita kaukana, ja työ sisältää paljon matkustamista. Samalla myytäviä tuotteita ja palveluja voi olla vaikea esitellä muuten kuin viemällä asiakkaat niiden luokse tai tuomalla ne asiakkaiden silmien eteen.


Helsingin yliopiston työryhmä pyrkii virtualisoimaan myynti-, koulutus- ja asiakaspalvelutilanteet uudella tavalla. Ryhmä haluaa auttaa kansainvälisillä markkinoilla toimivien teknologia-alan yritysten myyntityötä sekoitetun todellisuuden (Mixed Reality, MR) avulla. Sekoitettu todellisuus yhdistelee virtuaalitodellisuutta, lisättyä todellisuutta ja 360-videoita. Se on sekoitus digitaalisia ja fyysisiä elementtejä.


MR-teknologioiden ansiosta myyjä voi viedä asiakkaansa virtuaalisesti myytävänä olevan tilan tai laitteen luokse. Kaivoskonetta kauppaavan myyjän ei tarvitse välttämättä mennä potentiaalisen asiakkaan kaivokselle koneen kanssa. Sen sijaan hän voi esitellä koneen toimintaa virtuaalisessa kaivosympäristössä MR-lasien avulla.


Helsingin yliopiston työryhmä aikoo Tulevaisuuden tekijät -rahoituksen myötä avata Helsinkiin MR Hub -nimisen keskuksen, jossa tutkijat tarjoavat tutkittua tietoa ja apua yrityksille MR-teknologioiden kehittämisessä, käyttöönotossa ja niihin liittyvissä haasteissa. Yritykset voivat esimerkiksi lähettää omia VR- ja AR-sovelluksiaan ja 360-videoita Hubiin testattavaksi tai tuoda asiakkaansa kokeilemaan niitä. Samalla työryhmä tutkii, miten Hub ja MR-sovellusten käyttöönotto yrityksissä toimii.


Suomi on vahvasti vientivetoinen talous, jonka menestys riippuu pitkälti siitä, miten globaaleille markkinoille myydään tuotteita ja palveluja. Uusien työtä tehostavien teknologioiden käyttöönotto ja tutkiminen on tärkeää niin myynnin parantamisen kuin myyjien työhyvinvoinnin kannalta.

 

Työryhmä:

Prof. Petri Parvinen, Helsingin yliopisto
Tri Jani Holopainen, Helsingin yliopisto
Tri Osmo Mattila, Helsingin yliopisto