grey

Ihmisen ja robotin luonteva yhteistyö

Tampereen teknillinen yliopisto,
Minna Lanz

Ihmisen ja robotin luonteva yhteistyö tuo teollisuuden takaisin Suomeen

Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu keskeisesti automaation, robotiikan ja tekoälyn ennakkoluulottomaan ja laaja-alaiseen hyödyntämiseen. Tutkimusavauksemme keskittyy tulevaisuuden robotiikkaan. Tavoitteenamme on työn uudelleen määrittely, jossa ihminen on asiantuntija ja robotti tekijä – robotti palvelee ihmistä. Tämä edellyttää robottijärjestelmältä toiminnan läpinäkyvyyttä, havainnointikykyä ja älykkyyttä. Ensimmäisenä edellytyksenä yhteistyölle on turvallisuus. Kun ihminen ja robotti jakavat työalueen, molempien on tiedettävä, mitä toinen on tekemässä ja osattava ennakoida.

Havainnoiva, oppimiskykyinen ja kommunikoiva robotti lisää yhteistyön luontevuutta ja turvallisuutta. Hankkeessamme tuodaan teollisuusrobotiikan avuksi uusimmat koneoppimisen ja tietokonenäön menetelmät. Lisäksi hyödynnetään lisättyä todellisuutta, jonka avulla robotti saadaan viestimään ihmiselle. Seuraamalla ihmisen liikkeitä älykäs robotti oppii suorittamaan erilaisia tehtäviä ja tunnistamaan, milloin ihminen tarvitsee apua sekä pyytämään apua, kun sitä tarvitsee. Datapohjaisen analytiikan avulla järjestelmä oppii muun muassa tunnistamaan ihmisen tavallisesta poikkeavan toiminnan ja ottaa automaattisesti huomioon ihmisten ammattitaidon ja työtapojen erot. Tulevaisuudessa robotteja ei ohjelmoida, vaan ne oppivat ihmiseltä. Automaation ja robotiikan hyödyntäminen tuo lisää työpaikkoja, mutta ihmisen työnkuva muuttuu ohjaus- ja suunnittelupainotteisemmaksi.

Automaation, robotiikan ja tekoälyn korkeatasoinen opetus ja tutkimus ovat tulevaisuudessa merkittävässä roolissa teollisuuden uudistajina. Tässä hankkeessa kehitetään näihin pohjautuvia uusia teknologioita ja koulutetaan uusia sukupolvia niiden hyödyntäjiksi. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään teollisuudessa, palvelurobotiikassa, terveydenhuollossa ja logistiikassa.

Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa yhä useammassa tuotteessa lukee ”Made in Finland”.

Tampereen teknillisen yliopiston työryhmä:

Prof. Minna Lanz (vastuullinen johtaja)
Prof. Joni Kämäräinen
Jussi Halme (väitöskirjatutkija)
Antti Hietanen (väitöskirjatutkija)
Alireza Changizi (väitöskirjatutkija)
DI Jyrki Latokartano

Tutkimus toteutetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa, jonka strateginen profiloitumisalue on robotiikka ja älykkäät koneet