Metex-palkinto DI Tuomas Lempiäiselle

Tuomas Lempiäinen sai vuoden 2016 Metex-palkinnon ansiokkaasta diplomityöstään Test automation on a third party mobile software. Kuinka koneteekkari päätyi tekemään diplomityönsä mobiilipelien testaamisen kehittämisestä?

Tuomas Lempiäinen tarkastelee RAY:lle tehdyssä diplomityössään nykyisin manuaalisesti tehtävän testauksen korvaamista automaattisilla menetelmillä. Näillä menetelmillä tavoitellaan paitsi kustannustehokkuutta, myös parempaa laatua.

"Työn tavoite ei ole yksinkertainen, koska mobiilipelien on toimittava moitteetta kaikilla mobiilialustoilla. Tähän nähden työ on onnistunut erinomaisesti. Valittu ratkaisu vaikuttaa tarkoitukseensa mainiosti sopivalta. Työ erittelee ansiokkaasti hyvältä ratkaisulta edellytettäviä vaatimuksia", toteaa professori Martti Mäntylä lausunnossaan diplomityöstä.

Yrjö Neuvo (oik.) luovutti palkinnon Tuomas Lempiäiselle Aalto-yliopiston Mechatronic Circus -tilaisuudessa 7.4.2016.

Jussi Neuvo (oik.) luovutti palkinnon Tuomas Lempiäiselle Aalto-yliopiston Mechatronic Circus -tilaisuudessa 7.4.2016.Lempiäinen kertoo hämmentyneensä kuullessaan 5 000 euron arvoisesta Metex-palkinnosta:

"Sain tietää palkinnosta aprillipäivän aattona, ja mielessä jo kävi, että ehtikö jollain jäynääjällä mennä aprillipilat päivällä pieleen. Olen todella otettu – tiedän, että viime vuonna koneensuunnittelun puolelta valmistui monia todella hyviä töitä."

Mobiilipelien testaaminen ei ole ehkä koneinsinöörille tyypillisin diplomityöaihe. Miten Lempiäinen päätyi moiseen?

"Vaikka työni sisältää myös puhdasta koodaamista, pääpaino on kuitenkin testauksen ja laadunvarmistuksen prosessissa. Erikoistuin opintojeni aikana tuotekehitykseen, joten periaatteessa työn aihepiiri oli luonteva. Suurin syy siihen, että koneinsinöörinä projektiin lähin, oli kuitenkin se, että olen ollut RAY:n palveluksessa jo vuodesta 2007 lähtien monissa eri tehtävissä – viimeiset reilut kaksi vuotta testausyksikössä", Lempiäinen kertoo.

Työ vaati perehtymistä erilaisiin mobiiliautomaatioympäristöihin, mutta tämä oli Lempiäisen mukaan suhteellisen helposti omaksuttavissa.

"Diplomiyössäni toteutin vain niin sanotun Proof of conceptin, eli todistin, että valitsemani järjestelmä kykenee siltä vaadittuun työhön. Työtä piti jatkaa 'virallisen osuuden jälkeen' paljonkin. Tässä kohden sain apua kollegaltani, joka on tietojenkäsittelytieteiden opiskelijana toteutti ison osan koodauspuolesta. Automaatiotestejä kehittävät usein myös testaajat, jotka eivät ole suoranaisia koodareita. On siis hyvä, että ympäristöt soveltuvat myös heille."

Entä minkä Lempiäinen itse nostaisi palkintotyön merkittävimmäksi saavutukseksi?

"Kyllä se varmasti on testausautomaatiototeutus nimenomaan kolmannen osapuolen järjestelmille, joiden rajapintoja ei ole avattu sen enempää kuin mitä asiakkaille näytetään. Yleensä ohjelmistot kehitetään talon sisällä (jolloin testaus on alusta alkaen mukana prosessissa), tai sitten ohjelmistot ostetaan kolmannelta osapuolelta ja ne viedään sellaisenaan tuotantoon (eli kolmannen osapuolen tekemä testaus tulkitaan riittäväksi). Kirjallisuuskatsauksessani en löytänyt juurikaan merkittäviä mainintoja testausprosesseista, jossa halutaan tehdä kattavaa testausta kolmannen osapuolen tuotteelle."

Työn valvojana Aalto-yliopistossa toimi Kalevi Ekman ja ohjaajana RAY:ssa Tuomo Hakulinen.

Tuomas Lempiäinen jatkaa RAY:n palveluksessa testausasiantuntijana.

Lisätietoja:

Laura Juvonen
Toimitusjohtaja,Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
puh. 040 589 6263

Suomalaista elinkeinoelämää edistävä Metex-rahasto toimii osana Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiötä. Rahasto myöntää vuosittain yhden 5 000 euron arvoisen palkinnon huipputason lopputyöstä Aalto-yliopistosta tekniikan koulutusohjelmasta valmistuvalle ja toisen taiteiden koulutusohjelmasta valmistuvalle. Tänä vuonna palkinto jaettiin jo kymmenennen kerran.

Teksti: Sini Kaukonen
Kuva: Laura Juvonen