Metex-palkinto DI Raine Viitalalle: "Kaikki siitä puhuu, mutta kukaan ei ole aiemmin kokeillut"

DI Raine Viitala palkittiin 6.4.2017 5000 euron Metex-palkinnolla lopputyöstään “Effect of bearing inner ring roundness profile on the vibration of a flexible rotor”.

Jussi Neuvo ja Laura Juvonen jakoivat palkinnon Raine Viitalalle (kesk.)

Mitä teit lopputyössäsi?

Tutkin laakerielementtien valmistustarkkuuden vaikutusta joustavien roottorien, kuten paperikoneiden telojen tai suurten sähkökoneiden, roottorien värähtelyihin. Todettiin, että valmistustarkkuudella on merkittävä vaikutus, etenkin akselille asennetun laakerin sisäkehän ympyrämäisyydellä.

Kenelle tästä on hyötyä?

Tästä hyötyvät esimerkiksi roottorivalmistajat, laakerivalmistajat ja paperikonevalmistajat, suuret sähkökonevalmistajat ja terästeollisuus - ylipäätänsä löydöksestä on hyötyä, jos käytetään vierintäelementteihin perustuvia laakereita.

Mitä aiot seuraavaksi tehdä?

Aion tutkia laakerin sisäkehän seinämänpaksuuden vaikutusta. Hypoteesina on, että laakerin sisäkehän ympyrämäisyys (profiili) koostuu asennusakselin ympyrämäisyysprofiilista ja laakerin sisäkehän seinämänpaksuusvaihtelusta. Seuraavaksi aletaan anturoimaan laakereita ja tekemään mittauksia myös olemassa olevissa koneissa ja todellisessa käyttöympäristössä. Tällöin tavoite on säätää koko tuotantokoneen pyörivien komponenttien nopeus optimaaliseksi.