Teknologiateollisuuden
100-vuotissäätiön
Metallinjalostajien rahaston

apurahat julistetaan haettaviksi vuodelle 2018

Metallinjalostajien rahaston tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta, opetusta ja opiskelua yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.


Hakuaika 1.9. - 30.9.2017

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Metallinjalostajien rahasto:

  • Jakaa opiskelija-apurahoja hyvin menestyneille opiskelijoille ja opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa tai ulkomailla tapahtuvaan työharjoitteluun.
  • Edistää kansainvälistä yhteistyötä myöntämällä apurahoja ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa suoritettavia tutkintoja ja tutkimustöitä varten.
  • Tukee tutkimustyötä myöntämällä apurahoja Suomessa toimiville tutkijoille, tutkimus­ryhmille, yksittäisille jatko-opiskelijoille tai yhteisöille. Pääpaino on jatko-opintojen tukemisessa.
  • Tukee matka-apurahoin osallistumista kansainvälisiin konferensseihin, ulkomaiseen työharjoitteluun ja vierailevien tutkijoiden ja luennoitsijoiden kutsumista.

Apurahojen suuruus on kotimaan opiskelija-apurahoissa 1.100 euroa/henkilö, ulkomaan opiskelija-apurahoissa 1.500 euroa/henkilö (myös syksylle 2017) ja tutkija- sekä jatko-opiskeluapurahoissa 20.300 euroa (henkilökohtainen apuraha). Tutkimusryhmä- ja matka-apurahan maksimisuuruutta ei ole erikseen määritelty. Lisäksi rahasto voi myöntää tunnustuspalkintoja erinomaisesti suoritetuista opinnäytteistä.
Apurahat jaetaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Rahasto jakaa vuodelle 2018 apurahoja noin 300 000 euroa. Apurahojen julkistamispäivä on joulukuussa 2017.

 

Hakuohjeet

Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen julkaistaan Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön verkkosivulta (http://techfinland100.fi/). Rahaston päätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja myönnetyt apurahat julkistetaan rahaston kotisivuilla.

 

Lisätietoja

Asiamies Juho Talonen, puh. 040 595 1181, sähköposti: juho.talonen(at)outokumpu.com.