Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön
Metallinjalostajien rahaston apurahat julistetaan haettaviksi vuodelle 2022

Metallinjalostajien rahaston tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta ja opiskelua yliopistoissa.

Hakuaika on 1.9. - 30.9.2021.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Metallinjalostajien rahasto:

  • Jakaa opiskelija-apurahoja hyvin menestyneille opiskelijoille opintoihin kotimaassa ja opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa tai ulkomailla tapahtuvaan työharjoitteluun.
  • Tukee tutkimustyötä myöntämällä apurahoja Suomessa toimiville tutkimus­ryhmille, yksittäisille tutkijoille ja jatko-opiskelijoille. Pääpaino on jatko-opintojen tukemisessa.
  • Tukee matka-apurahoin osallistumista kansainvälisiin konferensseihin, tutkijavierailuja ja vierailevien tutkijoiden ja luennoitsijoiden kutsumista.
  • Edistää kansainvälistä yhteistyötä myöntämällä apurahoja ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa suoritettavia tutkintoja ja tutkimustöitä varten.

Kotimaan opiskelija-apurahan suuruus on 1 100 euroa, ulkomaan opiskelija-apurahan suuruus on 1 500 euroa (apurahaa voi hakea myös syksyllä 2021 tapahtuvaan vaihto-opiskeluun). Tutkija- ja jatko-opiskeluapurahojen suuruus on 23 000 euroa (henkilökohtainen apuraha). Tutkimusryhmä- ja matka-apurahan maksimisuuruutta ei ole erikseen määritelty.

Apuraha haetaan ja myönnetään kalenterivuodeksi kerrallaan. Tutkija-, jatko-opiskelija- ja tutkimusryhmän apuraha voidaan myöntää samalle hankkeelle enintään kolmeksi vuodeksi.

Rahasto jakaa vuodelle 2022 apurahoja noin 300 000 euroa. Apurahojen julkistamispäivä on marras-joulukuussa 2021.

Hakuohjeet

Apurahaa haetaan apurahajärjestelmän kautta, sähköinen hakulomake avautuu 1.9.2021. Rahaston päätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja myönnetyt apurahat julkistetaan rahaston kotisivuilla.

Lisätietoja

Asiamies Juho Talonen, puh. 040 595 1181, sähköposti: juho.talonen(at)teknologiateollisuus.fi.