Koodausta kouluun -projektissa syntyi runsas ohjelmoinnin materiaalipaketti opettajien avuksi

Idea Koodausta kouluun -projektista syntyi syksyllä 2014, kun ensimmäiset tiedot ohjelmoinnin tuomisesta matematiikan opetukseen uudessa opetussuunnitelmassa kantautuivat Tampereelle. Oli selvää, että ilman suomenkielistä materiaalia opettaminen ei sujuisi. Tehtävien haluttiin myös tukevan juuri matematiikan oppimista. Ohjelmointikieleksi valikoitui Racket-kieli, jota käytetään myös USA:ssa matematiikan opetuksessa.

Racket-iskuryhmä toivottaa hyviä hetkiä Koodausta kouluun -materiaalin parissa!

Projekti ei olisi ollut mahdollinen ilman sen saamaa rahoitusta Teknologiateollisuuden 100v -säätiöltä. Apurahan avulla tehtävien ideointi ja toteuttaminen verkkosivuille lähti käyntiin syksyllä 2015. Projektia koordinoitiin Lielahden koululta ja tehtävien ideointiin ja testaamiseen omilla oppilaillaan osallistui 12 pirkanmaalaista matemaattisten aineiden opettajaa eli ns. Racket-iskuryhmä.

Projektissa tuotettiin suomenkielinen Racket-ohjelmoinnin käsikirja: Koodarin käsikirja, 70 ohjelmointiharjoitusta malliratkaisuineen, 36 tutoriaalivideota Youtubeen sekä 15 PowerPoint – diasarja opettamisen tueksi. Kaikki materiaali on käytettävissä ilmaiseksi osoitteessa http://racket.koodiaapinen.fi. Materiaali on lisensoitu CC BY – SA – lisenssillä.

Koodausta kouluun -projekti kutsuttiin osallistumaan myös Koodiaapinen MOOC:in toteutukseen ja näin Koodausta kouluun -materiaalia on käytetty myös valtakunnallisesti opettajien koulutuksessa. Ensimmäisen vuoden aikana 240 opettajaa suoritti Koodiaapisen Racket-linjan.

Koodausta kouluun projekti on tehnyt yhteistyötä myös Innokas-verkoston kanssa ja vetänyt kahden vuoden ajan Racket-pajoja Innokkaan Kiinnostaako koodaus –kiertueilla ympäri Suomea.

Tänä syksynä Koodausta kouluun -projekti järjesti yhteistyössä Tampereen seudun Osakkeen kanssa matemaattisten aineiden opettajille suunnatun Ohjelmointi yläkoulussa -koulutussarjan. Kouluttajat saatiin Racket-iskuryhmän kautta.

Projekti on tehnyt tutkimusyhteistyötä myös Tampereen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen sekä Tampereen teknillisen yliopiston tutkijoiden kanssa. Tätä yhteistyötä jatketaan varsinaisen projektin loppumisen jälkeenkin.

Vaikka tämä projekti on saatettu loppuun, on se luonut vahvan verkoston ohjelmoinnin opettamisen ympärille. Osa Racket-iskuryhmään osallistuneista opettajista ja asiantuntijoista jatkaa nyt ohjelmointimateriaalien kehittämistä ja opettajien kouluttamista Matemattisten aineiden opettajien liiton Maol:in vetämässä projektissa Koodaus ja ohjelmointi matematiikan opetuksessa.

Lisätietoja projektista: tiina.s.partanen@tampere.fi