Helsingin ja Tampereen yliopistot käynnistävät uuden teollisuuden innovaatioiden tohtoripolun säätiön tuella

Kaksi Suomen suurinta yliopistoa käynnistävät yhdessä yritysten ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kanssa yhteisen tohtoripolun. Teollisuuden innovaatioiden tohtoripolku avaa ensi vuoden alun pilotissa paikat kahdeksalle pääosin yrityksissä työskentelevälle väitöskirjatutkijalle, joista puolet tulee Helsingin yliopistosta ja puolet Tampereen yliopistosta.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on mukana rakentamassa toimintamallia, joka kehittää suomalaista osaamista yrityslähtöisesti ja hakee ratkaisuja aikamme isoihin haasteisiin. Teollisuuden innovaatioiden tohtoripolun toimintamalli mahdollistaa uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämisen teollisuudessa, huomioiden tutkimustyön akateemiset vaatimukset. Kehittämällä yritysten ja akateemisen tutkimuksen välistä yhteistyötä paikataan suomalaisen teollisuuden osaamisvajetta ja parannetaan sen kilpailukykyä.

Toimintamallissa teollisuus tarjoaa tutkimusaiheet ja väitöskirjatutkijat työskentelevät pääosin yrityksissä. Väitöskirjatutkijat tekevät yliopiston kanssa nelivuotisen työsopimuksen ja tekevät tutkimustaan oman yliopistonsa professorin ohjauksessa mutta saavat ohjausta myös aiheen antaneesta yrityksestä. Yritys osallistuu työn kustannuksiin, pääosan rahoituksesta tullessa Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiöltä.

Uuden tutkimustiedon lisäksi tohtoripolku tuottaa teollisuuden tarpeisiin osaajia, joilla on kyky soveltaa tutkimustietoa liiketoimintalähtöisesti, hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä vahvat ammatilliset verkostot. Tohtoripolkuun kuuluu kursseja molemmista yliopistoista sekä yrityskäyntejä.

Teollisuuden innovaatioiden tohtoripolku -pilotin teemana on ”big data sustainability”. Pilotissa haetaan ratkaisuja kestävään kehitykseen liittyviin globaaleihin haasteisiin hyödyntämällä luonnontieteitä ja ohjelmistosuunnittelua.

Toimintamalli pohjautuu Tampereen yliopiston ja Tamlink Oy:n luomaan ja jo kahdeksan vuotta toteuttamaan DSII (Doctoral School of Industry Innovations) -tohtoripolkuun. Pilotissa sen toimintamallia kehitetään ja laajennetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kanssa. Pilottivaihe kestää viisi vuotta.

Pilotin budjetti on kokonaisuudessaan noin kolme miljoonaa euroa.

Uutta tietoa ja tutkimuksen hyödyntämistä

- Suomalaisten yritysten pitäisi huomattavasti nykyistä paremmin pystyä hyödyntämään korkeakoulujen väitöskirjatutkijoiden työpanosta ja osaamista. Tohtoriohjelmien tutkijoille tulisi vastaavasti pystyä tarjoamaan nykyistä monipuolisemmin erilaisia urapolkuja. Tutkijoiden joustavampi liikkuminen yliopistojen ja yritysten välillä turvaa sekä yritysten kasvumahdollisuuksia että yliopistojen työelämäyhteyksiä, sanoo Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell.

- Tavoitteenamme on kehittää innovaatiotoimintaa ja yritysyhteistyötä, jotta monipuolinen ja korkeatasoinen tutkimustyömme on ratkaisemassa aikamme isoja ongelmia ja tukemassa kestävää kehitystä, myös teollisuuden osalta, sanoo dekaani Sasu Tarkoma Helsingin yliopistosta.

- Yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Teknologiateollisuuden kanssa viedään testattu ja hyväksi havaittu toimintamalli seuraavalle tasolle. Suomalainen  innovaatioekosysteemi voi ottaa isoja steppejä eteenpäin tämän pilotin avulla, sanoo johtaja Pauli Kuosmanen Tampereen yliopistosta, korostaen tämän olevan vasta pilottivaihe tuleville suunnitelmille.

Lisätietojen antajat:

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö:
Antti Aarnio antti.aarnio@teknologiateollisuus.fi/ +358 40 503 6634
Marianna Jokila marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi / +358 40 592 6478

Linkkejä:
https://www.dsii.fi/
https://www.helsinki.fi/fi
https://www.tuni.fi/
https://www.tamlink.fi/