490 000 € tutkijavaihtoon huippuyliopistoihin

Tutkijat maailmalle -ohjelma tarjoaa apurahoja tekniikan ja kauppatieteiden tutkimukseen ulkomailla. Kevään 2015 haussa myönnettiin rahoitusta 22 tutkijalle yhteensä 490 000 euroa. Suosituin kohdemaa on Yhdysvallat, jonne suuntaa yhdeksän tutkijaa ja toiseksi suosituin on Ranska, jonne lähtee neljä tutkijaa.

Ohjelmaan saapui yhteensä 85 apurahahakemusta, joiden yhteenlaskettu hakusumma oli 1,9 miljoonaa euroa. Rahoituspäätöksiä ohjaa kunkin ohjelmassa mukana olevan säätiön apurahapolitiikka.

- Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö painotti tämän vuoden valinnoissaan tieteellistä tasoa sekä tutkimuksen merkitystä elinkeinoelämälle ja stipendiaattien omaa kiinnostusta tutkimuksen kaupallistamiseen, kertoo säätiön asiamies Laura Juvonen. 100-vuotissäätiö myönsi vuoden 2015 haussa viisi apurahaa, yhteensä 100 000 €.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Tutkijat maailmalle -apurahat 2015:
Frankberg Erkka, 15 000 €,  Alumiinioksidi nanokomposiittien plastinen muodonmuutos huoneenlämpötilassa, INSA Lyon, Ranska
Kuopanportti Pekko, 40 000 €, Kvanttiturbulenssi kahdessa ulottuvuudessa, Monash University, Melbourne, Australia
Malho Jani-Markus, 18 000 €, Monitoiminnallisten hybridi hydrogeelien luominen supramolekulaarisen kemian ja vuorovaikutusten avulla, CNRS, Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques, University of Bordeaux, Ranska
Roine Timo, 15 000 € Edistyneet indikaattorit aivojen hermoratojen mikro-rakenteellisten muutosten tunnistamiseen, INRIA, Sophia-Antipolis, Ranska
Tölli Antti, 12 000 €, Hajautettu moniuloitteinen signaalinkäsittely heterogeenisissa verkoissa, EURECOM institut, Sophia-Antipolis, Ranska

Kaikki apurahapäätökset http://www.tutkijatmaailmalle.fi/ajankohtaista/

Tutkijat maailmalle on kaupan ja tekniikan alan säätiöiden tutkijavaihto-ohjelma. Ohjelman tarkoitus on tukea tekniikan tai kauppatieteiden tutkijoita, jotka lähtevät tekemään kunniahimoista tutkimustyötä korkeatasoisessa ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa.

Säätiöiden yhteisenä tavoitteena on suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten parantaminen kannustamalla tutkijoita kansainvälisyyteen ja monipuoliseen urakehitykseen kauppa- ja teknillistieteellisillä aloilla. Tällä hetkellä ohjelmassa ovat mukana Walter Ahlströmin säätiö, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Liikesivistysrahasto ja Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTE.