30.3.2016 Kiertotalouden tutkimusavaukset työpaja

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Jane ja Aatos Erkon säätiö avaavat suomalaisille yliopistoille suunnatun 3M€:n rahoitushaun strategisen osaamisen vahvistamiseksi. Kunnianhimoisiin, strategisiin tutkimusavauksiin on haettavissa jopa 3 M€. Ideahaku: 1.3.-8.5.2016

Järjestämme hakuun liittyen tutkijoille ja yrityksille suunnattuja teemoittaisia matchmaking tilaisuuksia yhdessä yliopistojen kanssa. Tilaisuuksissa kuullaan lyhyet alustukset kuhunkin aihepiiriin ja tämän jälkeen työstetään fasilitoiduissa pienryhmissä konkreettisia hankeideoita. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen, niin saat ennen tilaisuutta tarkemmat ohjeet.

Kiertotalouden tutkimusavaukset –työpaja
30.3.2016 10.00-13.00 Design Factory, Aalto-yliopisto
Yhteistyössä Teknologiateollisuus, Sitra, Aalto-yliopisto, LUT, VTT

Ilmoittaudu 23.3.2016 mennessä

Mitkä ovat markkinaehtoisen kiertotalouden mahdollisuudet?
Työpajan tavoitteena on työstää konkreettisia ideoita uusista tutkimusavauksista – mukaan on kutsuttu tutkijoita Aallosta, LUT:sta ja VTT:ltä sekä joukko yritysten edustajia alustamaan ja sparraamaan ideoiden valmistelua. Tutkimusavausten toivotaan osaltaan tukevan Teknologiateollisuuden kiertotalouden kasvualustan toimintaa.

Ohjelma:
10:00-10:15 Teknologiateollisuuden kiertotalouden kasvualusta ja Tulevaisuuden tekijät –rahoitushaku, Laura Juvonen, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
10:15-11:00 Alustukset: Susanna Horn, Outotec; Marke Kallio, Metso; Blanka Toukoniitty; Neste; Päivi Kivikytö-Reponen, VTT; Janne Huiskonen, LUT; Jarkko Levänen, Aalto
11:00-12:15 Fasilitoidut keskustelut ja ideoiden työstäminen pienryhmissä, kts. hakulomakepohja
12:15-13:00 Yhteenveto ja lounas

Hakuinfo 100-vuotissäätion sivuilla

Lisätietoja:

Laura Juvonen

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö | toimitusjohtaja

040 589 6263 | laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi

100-vuotissaatio.teknologiateollisuus.fi