Uusi teknologia paljastaa kaasujen määrän ja liikkumisen ilmakehässä 

Ilmakehässä liikkuu ihmisen aiheuttamia ja luonnollisia kaasuja, joista osa on haitallisia. Hanke kehittää laseriin perustuvan ilmakehän havainnointiteknologian, joka mittaa kaasupitoisuuden ja kaasun liikenopeuden paikkakohtaisesti. Kaasujen luotettavasta etähavainnoinnista on runsaasti hyötyä yhteiskunnalle ja taloudelle.

Uudella teknologialla voidaan havainnoida ilmastoon vaikuttavia kaasuja, kuten hiilidioksidia ja metaania. Teknologia paljastaa ilmakehästä myös vaaralliset kaasut, kuten ammoniakin, rikkidioksidin ja liikenteen typenoksidit. Se auttaa huomaamaan nopeasti kaasuvuodot putkistoista, teollisuuslaitoksista ja kaatopaikoilta. Havainnointi auttaa parantamaan prosessien tehokkuutta ja tuo näin taloudellista etua. 

Uuden havainnointiteknologian avulla ymmärretään pian nykyistä tarkemmin, miten ihmisen aiheuttamat ja luonnolliset kaasulähteet sekoittuvat ja kulkeutuvat lähteestä nieluihin.   

Hankkeen tavoitteena on osoittaa, että Tampereen yliopistolla ja Ilmatieteen laitoksella hiljattain suunniteltu uudentyyppinen Differentiaali-Absorptio Lidar (DIAL) -teknologia soveltuu kaasujen kulkeutumisen tieteelliseen tutkimukseen. Teknologia täyttää merkittävän aukon ilmakehän ja ympäristön mittaukseen liittyvillä markkinoilla.

Hankkeen johtaja: professori Juha Toivonen
Organisaatiot: Tampereen yliopisto, Ilmatieteen laitos
Myönnetty rahoitus: 500 000 euroa