Ajantasainen tieto pääkaupunkiseudun ilmanlaadusta auttaa vaalimaan terveyttä

Urbaani ilmanlaatu 2.0 -projekti tuo ajantasaista ja helppokäyttöistä tietoa ilmanlaadusta pääkaupunkiseudun asukkaille, viranomaisille ja yrityksille. Tiedon avulla voi esimerkiksi valita terveellisen kulkureitin. Tarve on kova: ilmansaasteet aiheuttavat maailmanlaajuisesti noin seitsemän miljoonaa kuolemaa vuosittain, mikä on enemmän kuin esimerkiksi tupakoinnista johtuvat kuolemat. 

Tiedot ja ennusteet ilmanlaadusta auttavat kansalaisia välttämään ilmansaasteita ja viranomaisia parantamaan ilmanlaatua. Yrityksille kasvava tietous ilmansaasteiden terveysvaikutuksista aiheuttaa tiukkenevia rajoituksia. Samalla ilmansaasteisiin liittyviin ongelmiin vastaaminen avaa niille kuitenkin mahdollisuuksia toimia alansa edelläkävijöinä.

Projektissa rakennetaan data-alusta, joka tarjoaa avoimia havaintoja ja tuloksia ilmanlaadusta ymmärrettävästi ja helppokäyttöisesti. Data perustuu mittauksiin ja mallinnukseen. Lisäksi projektissa kehitetään uusia ilmanlaatusuureita, jotka auttavat arvioimaan ilmakehän pienhiukkasten terveysvaikutuksia. 

Urbaani ilmanlaatu 2.0 -projekti luo vuorovaikutusta tutkijoiden, kaupunkilaisten, sovelluskehittäjien ja yritysten välille. Näin hankkeessa etsitään datalle uusia käyttömahdollisuuksia. Yksi esimerkki on GreenPaths – puhtaan ilman reittiopas, jotka jatkokehitetään.  

Vaikka projekti toteutetaan pääkaupunkiseudulla, projektissa kehitetty data-alusta voidaan ottaa käyttöön missä tahansa kaupungissa. Projekti yhdistää monitieteellisesti Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen ja HSY:n ilmanlaatuosaamisen, joka on maailman huippua. 

Hankkeen johtaja: professori Tuukka Petäjä
Organisaatiot: Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
Myönnetty rahoitus: 600 000 euroa