Säätiö palkitsi matemaattisten aineiden opettajia – Tänä vuonna korostuivat opiskelijoiden innostaminen ja matematiikan kytkeminen arkipäivän ilmiöihin


Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö palkitsi jälleen opettajia, jotka ruokkivat työllään oppilaiden innostusta ja mielikuvitusta. Yksittäiset opettajat saavat säätiöltä 5000 euroa, työryhmien jäsenistä kukin 2500 euroa.

Matemaattis-luonnontieteelliset aineet ovat Suomelle keskeisiä tulevaisuudessa. Mitä paremmin matematiikan opetus sidotaan arkisiin asioihin ja tosielämän ilmiöihin, sen helpommin se avautuu opiskelijoille. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö haluaa palkintojen kautta kannustaa matemaattisten aineiden opettajia kehittämään opetusta ja uusia innostavia tapoja oppia.

Säätiön asiamies ja johtaja Antti Aarnio korostaa matemaattisen ja laskennallisen osaamisen tärkeyttä alalla kuin alalla.

“Koululaiset on saatava innostumaan matemaattisista aineista ja ymmärtämään niiden merkitys nyt ja tulevaisuudessa. Siksi tarvitaan hyviä opettajia, jotka pystyvät toiminnallistamaan ja konkretisoimaan matematiikkaa.”

Tulevina vuosina tarvitaan kymmeniä tuhansia uusia matemaattis-luonnontieteellisten ja teknologisten aineiden osaajia, Aarnio sanoo. Suomella on vielä parantamisen varaa.

“Tästä syystä matemaattisten aineiden opettajien työllä on meille niin paljon merkitystä. Haluamme palkita ansioituneita opettajia, sillä matemaattiseen ajatteluun kannustaminen on tulevaisuuden kannalta keskeistä.”

Palkittujen opettajien ja työryhmien joukosta erityismaininnan ansaitsee Tuusulan lukion Ville Aitlahti, jota ehdotettiin palkinnon saajaksi neljä kertaa. Aitlahti ylläpitää Matikkamatskut-sivustoa, joka on avoin materiaalipankki ja opetuksen tuki opiskelijoille ja matematiikasta kiinnostuneille. Sivustosta ja sen sosiaalisen median kanavista, kuten YouTubesta ja Facebookista, on sadellut kiitosta niin opettajilta kuin opiskelijoilta.

“On hienoa, että sekä opiskelijat että kollegat saavat tekemistäni materiaaleista iloa ja apua. Se on motivoinut minua ja innostaa kehittämään materiaaleja jatkossa”, Aitlahti sanoo.

Hän etsii mielellään keinoja, joiden avulla innostuu aina uudestaan opettamisesta ja saa opiskelijat ymmärtämään käsiteltäviä asioita entistä paremmin. Keinoja voivat olla vaikka osuvat vertauskuvat tai havainnollistukset.

“Tärkeintä työssäni on oman innostuksen ylläpitäminen ja välittäminen opiskelijoille. Haluan, että he löytävät matematiikan oppimisen hienouden, joka piilee pitkäjänteisessä työskentelyssä ja itsenäisessä ajattelussa”, Aitlahti sanoo.

Palkintojen yhteistyökumppaneita ovat Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry, Suomen Luokanopettajat ry ja Tekniikan Opettajat TOP ry.

 

Keväällä 2019 palkitut opettajat ja työryhmät:

Alakoulu

Pauliina Leino, Itä-Porin Yhtenäiskoulu
Tatiana Finne, Keski-Palokan koulu

Yläkoulu

Marko Blomqvist, Kaarilan koulu, Hyhkyn koulutalo, Kaarilan yläkoulu (myös alakoulu)
Leena Repetti, Ruokolahden koulu
Piia Pelander, Vanttilan koulu
Mari Mara, Lyseonmäen koulu
Hannu Olin, Pasi Vuorimaa ja Esa Oila, Havukosken koulu
Ville Sahimaa, Munkkiniemen yhteiskoulu (myös lukio)

Lukio

Kari Eloranta, Jyväskylän Lyseon lukio
Mirjami Kiuru ja Liisa Kurkijärvi, Hyvinkään yhteiskoulun lukio
Lauri Hellstén, Espoon yhteislyseon lukio
Ville Aitlahti, Tuusulan lukio
Miia-Maarit Saarelainen, Kuopion Lyseon lukio
Leena Helttula, Turun iltalukio

Ammatillinen koulutus

Tarja Herronen, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto


Yksi palkituista pyysi, että hänen nimeään ei julkisteta.