Tulevaisuuden tekijät -ohjelma 2017

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sekä Jane ja Aatos Erkon säätiö avaavat suomalaisille yliopistoille suunnatun haun strategisen osaamisen vahvistamiseksi. Vuoden 2017 ohjelmassa rahoitetaan kunnianhimoisia tutkimusavauksia noin 3 miljoonalla eurolla – tai mikäli haku tuottaa huippulaadukkaita ehdotuksia, jopa enemmän.

Millaisia strategisia tutkimusavauksia haetaan?

Suomalaisen teollisuuden ja yhteiskunnan tulevaisuus on vahvasti sidoksissa globaaleihin muutosvoimiin:

 • Digitaalisuus: esim. teollinen internet, alustatalous, älykäs valmistaminen, uudet liiketoimintamallit ja palvelut
 • Kestävä kasvu: esim. kiertotalous, kestävät ratkaisut, kehittyneet materiaalit, uudet liiketoimintamallit ja palvelut

Tavoitteena on käynnistää kunnianhimoisia tutkimushankkeita, joissa yhdistyvät kansainvälisesti huipputason tiede ja uuteen kasvuun tähtäävät strategiset avaukset.

Korkeatasoinen tutkimusavaus:

 • Muotoilee idean, jolla on uutuusarvoa
 • Vahvistaa monialaista yhteistyötä, rakentaa ekosysteemiä
 • Vastaa selkeästi tunnistettavaan haasteeseen suomalaisessa teknologiateollisuudessa tai laajemmin yhteiskunnassa
 • Tähtää kansainväliseen läpimurtoon, vahvistaa strategista osaamista

Millä tavalla haetaan mukaan?

Haku toteutetaan kaksivaiheisena.

Ideahaku: 1.2.-18.4.2017

Ideahakuun osallistut jättämällä ehdotuksesi tutkimusavauksesta hakulomakkeen kautta viimeistään 18.4.2017.

Ideavaiheen hakulomake on www-pohjainen kyselylomake. Vastaa kaikkiin lomakkeen kysymyksiin. Ideahakuvaiheessa painoa annetaan erityisesti tutkimusavauksen kokonaisuuden ja tavoitteiden kuvaukselle. Haluamme ymmärtää miksi ehdottamasi hanke olisi tärkeä toteuttaa, mihin haasteeseen se vastaa, mikä ratkaisussa on ainutlaatuista, keitä tarvitaan kumppaneiksi ja mitä merkittävää hyötyä tästä olisi.

Huomioithan, että ideahakuvaiheessa et voi liittää hakemukseesi erillistä tutkimussuunnitelmaa tai muita liitteitä. Ideavaiheen www-lomaketta ei voi tallentaa. Voit käyttää alla olevaa word-lomaketta hakemuksesi valmisteluun (kysymykset ovat samat kuin www-lomakkeessa).

Järjestämme hakuun liittyen infotilaisuuksia yhdessä yliopistojen kanssa.

17.3.2017 12-14 Tulevaisuuden tekijät -infotilaisuus, Tampereen teknillinen yliopisto

Paikka: TTY, Tietotalo, TB223
Ilmoittautuminen >>

23.3.2017 12-16 Aalto Digi Matchmaking!, Aalto-yliopisto, Espoo

24.3. klo 11.30 Oulun yliopisto

Ideoiden sparraus ja varsinainen haku: 6.6.-13.8.2017.

Ideahausta jatkoon päässeille järjestämme projektikohtaisen mentorin sekä sparrausta varsinaisen hakemuksen liitteeksi tehtävän vuorovaikutussuunnitelman tekemiseen.

Varsinaiset hakemukset jätetään 13.8.2017 mennessä 100-vuotissäätiön hakujärjestelmän kautta. Rahoituspäätökset syyskuun 2017 loppuun mennessä.

Kysymyksiä ja vastauksia:

Kuka voi hakea avustusta Tulevaisuuden tekijät –haun kautta?

Haku on avoin kaikille suomalaisille yliopistoille. Hakijana täytyy olla organisaatio. Hankkeen toteuttajina voi olla useita organisaatioita (tutkimusryhmiä ja yhteistyökumppaneita) ja monialainen yhteistyö on kannustettavaa. Ammattikorkeakoulut voivat osallistua tutkimushankkeisiin kumppaneina. Yhteistyöhankkeessa yksi organisaatio on pääasiallinen hakija ja hankkeen käynnistyessä hoitaa maksatuksen muille osapuolille. Haun kautta ei myönnetä henkilökohtaisia apurahoja.

Millaisia aiheita haussa ei rahoiteta?

Tulevaisuuden tekijät -ohjelman on suunnattu ensisijaisesti teknologia-alojen pitkäjänteisen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Haemme monialaisia, tieteellisesti kovatasoisia tutkimusavauksia. Ohjelmassa ei rahoiteta esimerkiksi lääketiedettä, terveysalan tutkimusta tai opetuksen kehittämistä.

Tuleeko hakemus osoittaa joko Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiölle tai Jane ja Aatos Erkon säätiölle?

Ei tarvitse. Kaikki hakemukset arvioidaan yhtenäisen prosessin kautta. Kummankin säätiön hallitus tekee itsenäisesti lopulliset rahoituspäätökset syyskuun aikana.

Kuinka paljon avustusta voi hakea?

Haun kautta myönnetään avustuksia tutkimushankkeisiin. Haettavan avustuksen määrä voi olla luokkaa 100.000€ - 500.000€, erityisen merkittävissä avauksissa jopa 1.000.000€. Tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja ideahakuvaiheessa esitettyä alustavaa budjettia tarkennetaan haun toisessa vaiheessa.

Millaisella kustannusmallilla avustusta voi hakea?

Säätiöt arvioivat hakemukset tapauskohtaisesti. Suositeltava kustannusmalli on ns flat rate –malli, missä hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • Palkkakustannukset
 • Henkilösivukulut (n. 30-40%)
 • Yleiskustannukset max. 15%
 • Hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömät materiaali- ja laitehankinnat
 • Matkakustannukset
 • Ostopalvelut

Voiko budjettiin / kustannuseriin tehdä muutoksia hankkeen aikana?

Kyllä voi, kun muutokset ovat perusteltavissa. Haun kautta etistään merkittäviä uusia avauksia, joten säätiöt näkevät tärkeänä, että hankkeen toteutuksessa on joustavuutta ja liikkumavaraa.

Millainen kesto hankkeilla voi olla?

Tapauskohtaisesti 1 – 3 vuotta. Säätiöt varaavat mahdollisuuden myös jatkorahoitukseen, mikäli hankkeessa saavutetaan tuloksia, joilla on huomattavaa tieteellistä arvoa ja johtavat merkittäviin uusiin avauksiin.