grey

Itseoptimoivat palvelut

Aalto-yliopisto,
Antti Oulasvirta

Artikkeleita ei löytynyt.

Algoritmi tekee www-palveluista käytettävämpiä

Uusi laskennallinen menetelmä optimoi www-palvelun automaattisesti käyttäjistä kerättyyn tietoon perustuen. Menetelmä parantaa www-palveluiden käytettävyyttä ja alentaa suunnittelukustannuksia.

Suomalaisen ICT- ja palveluteollisuuden keskeinen haaste on käyttäjäkokemus- ja palvelumuotoilu. Aikaisemmin www-palveluiden kehittäminen on vaatinut aineiston keräämistä, analyysia sekä suunnitteluvaihtoehtojen manuaalista kehitystä. Suunnittelu on viime aikoina siirtynyt käyttäjistä kerättävää dataa hyödyntäviin menetelmiin ja pieniin online-kokeisiin. Työ on kuitenkin edelleen suunnittelutiimien vetämää, ja pienikin muutos on kallis.

Aalto-yliopiston tutkimusavauksen yhteiskunnallis-kaupallinen tavoite on digitalisaation kiihdyttäminen. Menetelmä nostaa www-palveluiden käytettävyyttä - ja sitä kautta niiden käyttöastetta – sekä alentaa suunnittelukustannuksia. Avauksen tekninen tavoite on pilvipalvelu, joka ehdottaa suunnittelijalle miten sivuston voisi suunnitella paremmin, tai tekee muutokset automaattisesti. Avauksen tutkimuksellinen tavoite on monialainen: haluamme edistää tietojenkäsittelytieteen ja laskennallisen kognitiotieteen sovelluksia käyttöliittymäsuunnittelussa.

Kehitetty menetelmä kiihdyttää digitalisaatiota kahdella tavalla: se nostaa www-palveluiden käytettävyyttä vähentämällä niiden koettua kompleksisuutta sekä laskee palvelumuotoilun kustannuksia vähentämällä manuaalista työtä käyttöliittymämuutoksissa.

Yhteiskunnallisten palveluiden digitalisaatiossa Suomen ongelmana on ollut heikko tai keskitasoinen palvelumuotoilu. Esimerkiksi Iso-Britannian gov.uk-portaalin menestys viittaa suuriin saavutettavissa oleviin hyötyihin palveluiden käytettävyyttä parantamalla. Projektin yhtenä tavoitteena on suurempi kansalaisten osallistamisaste, joka voi tuoda laajoja säästöjä kunnallisissa ja valtion palveluissa.

Aalto-yliopiston työryhmä:

Prof. Antti Oulasvirta