Interaktiivinen tekoäly T&K:ta varten

PI: Akatemiaprof. Samuel Kaski, Aalto-yliopisto
Simulaattoripäättely: Prof. Jukka Corander, Helsingin yliopisto; Prof. Jaakko Lehtinen, Aalto
AI-käyttöliittymät: Prof. Antti Oulasvirta, Aalto; Prof. Kai Puolamäki, Helsingin yliopisto
Ketterä probabilistinen AI: Prof. Aki Vehtari, Aalto; Prof. Arto Klami, Helsingin yliopisto

Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) mullistaa globaalisti teknologiateollisuutta, mutta suomalaiset yhtiöt ovat jäljessä sen hyödyntämisessä. Projektin tavoite on mahdollistaa tämän uuden ydinteknologian pitäminen suomalaisen teknologiateollisuuden hallussa, sen sijaan että se lukittaisiin monikansallisten teknologiajättien suljettuihin monoliittisiin järjestelmiin tai ulkoistettaisiin konsulteille. Keskeinen pullonkaula on tekoälyasiantuntemuksen saatavuus. Suomen tekoälykeskus (Finnish Center for Artificial Intelligence, FCAI) on perustettu auttamaan yrityksiä ratkaisemaan tämä ongelma sekä kouluttamalla asiantuntijoita että työskentelemällä suoraan yritysten kanssa. Projekti auttaa osaltaan käynnistämään FCAI:n toiminnan. Hankkeessa luodaan ohjelmistotyökalupakki, jolla yritys voi itse kehittää tarvitsemansa tekoälyratkaisut ja siten ottaa ydinteknologian hallintaansa.

Tekoälytyökalupakki suunnitellaan toimimaan

  1. myös pienillä tietoaineistoilla, joita useimmilla suomalaisilla yrityksillä on,
  2. yhdessä yrityksissä jo käytössä olevien simulaattorien ja matemaattisten mallien sekä vastaavien kanssa,
  3. tarkoituksenmukaisen automaattisesti AI-avusteisesti ja
  4. interaktiivisesti yrityksen liiketoiminnan asiantuntijoiden ohjauksessa.

Työkalupakki perustuu tutkijatiimin kansainvälisesti tunnustettuun asiantuntemukseen: mukana on muun muassa todennäköisyysohjelmoinnin keskeisen ohjelmiston Stanin kehittäjiä; Stan mahdollistaa työskentelyn pienilläkin tietoaineistoilla ja mallinnusprosessin automatisoinnin. FCAI johtaa teknistä kehitystä menetelmissä, joilla tekoälyjärjestelmät saadaan toimimaan yhdessä simulaattorimallien kanssa, joita useimmilla aloilla on käytössä tuotekehityksessä. Näitä menetelmiä paketoidaan avoimen lähdekoodin ohjelmisto ELFI:ksi. Olemme lisäksi tehneet hiljattain läpimurron tekoälyavusteisessa mallinnuksessa: tekoäly oppii käyttäjän tavoitteen mallittamalla käyttäjää ja ottamalla tavoitteen huomioon pystyy auttamaan käyttäjää tehokkaammin.

Teknologiansiirron maksimoimiseksi aiomme ratkoa kolmea esimerkkitapausta kolmen teknologiateollisuuden yrityksen kanssa. Otamme Teknologiateollisuus ry:n mukaan johtoryhmään. Aiomme lisäksi kasvattaa tekoälykompetenssia suuremmassa joukossa yrityksiä tarjoamalla pääsyn asiantuntemukseemme FCAI:n ohjelmien, avoimen lähdekoodin yhteisöjen ja kansainvälisten verkostojen kautta. Hanke vahvistaa osaltaan FCAI:n asiantuntemusta ja kansallisia sekä kansainvälisiä verkostoja, jotka ovat suomalaisten yritysten palveluksessa.