Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön
Metallinjalostajien rahaston apurahat julistetaan haettaviksi vuodelle 2023

Hakuaika 1.9. - 30.9.2022

Metallinjalostajien rahaston tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta ja opiskelua yliopistoissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Metallinjalostajien rahasto:

  • Jakaa opiskelija-apurahoja hyvin menestyneille opiskelijoille opintoihin kotimaassa ja opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa tai ulkomailla tapahtuvaan työharjoitteluun.
  • Tukee tutkimustyötä myöntämällä apurahoja Suomessa toimiville tutkimus­ryhmille, yksittäisille tutkijoille ja jatko-opiskelijoille. Pääpaino on jatko-opintojen tukemisessa.
  • Tukee matka-apurahoin tutkijavierailuja ja osallistumista kansainvälisiin konferensseihin.

Kotimaan opiskelija-apurahan suuruus on 1 100 euroa. Ulkomaan opiskelija-apurahan suuruus on 2 000 euroa (apurahaa voi hakea myös syksyllä 2022 tapahtuvaan vaihto-opiskeluun). Tutkija- ja jatko-opiskeluapurahojen suuruus on 25 000 euroa. Tutkimusryhmä- ja matka-apurahan maksimisuuruutta ei ole erikseen määritelty.

Apuraha haetaan ja myönnetään kalenterivuodeksi kerrallaan. Tutkija-, jatko-opiskelija- ja tutkimusryhmän apuraha voidaan myöntää samalle hankkeelle enintään kolmeksi vuodeksi.

Rahasto jakaa vuodelle 2023 apurahoja noin 300 000 euroa. Apurahojen julkistamispäivä on marras-joulukuussa 2022.

Hakuohjeet

Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen julkaistaan Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön apurahajärjestelmässä 1.9.2022. Rahaston päätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja myönnetyt apurahat julkistetaan rahaston kotisivuilla.

Lisätietoja Asiamies Juho Talonen, puh. 040 595 1181, sähköposti: juho.talonen(at)teknologiateollisuus.fi