METALLINJALOSTAJIEN RAHASTO JAKOI APURAHOJA TUTKIJOILLE JA OPISKELIJOILLE

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahasto julkisti 3.12.2021 apurahoja vuodelle 2022 yhteensä 285 000 euroa.

Metallinjalostajat ry perusti Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön yhteyteen vuonna 2009 rahaston, jonka tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta ja opiskelua yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Rahaston perustajayritykset ovat Outokumpu, Metso Outotec (ent. Outotec), SSAB (ent. Rautaruukki), Boliden ja Ovako.

Syyskuussa 2021 järjestetyssä apurahahaussa haettiin apurahoja yli 700 000 eurolla. Apurahoja myönnettiin 20 kpl yhteissummaltaan 285 000 euroa.

Rahoitetut tutkimushankkeet liittyvät metallinjalostuksen ajankohtaisiin teemoihin, kuten kestävien tuotantoprosessien kehitykseen, kiertotalouteen, lujien terästen kehitykseen, ainetta lisäävään valmistukseen ja koneoppimiseen. Lisäksi rahasto myönsi apurahoja tukeakseen vaihto-opintoja ja kannustaakseen hyvin menestyneitä metallinjalostukseen suuntautuneita opiskelijoita.

3.12.2021 julkistettiin seuraavat apurahat:

APURAHAT TUTKIMUSRYHMILLE

Professori Mikko Hokka, Tampereen yliopisto, 27 000 euroa

Austeniitin stabiilisuus ja mikroplastisuus moderneissa monifaasiteräksissä

Professori Junhe Lian, Aalto-yliopisto, 27 000 euroa

DP- ja Q&P-terästen mikrorakenteen digitalisointi ja prosessisuunnittelu räätälöityjen mekaanisten ominaisuusprofiilien avulla

Professori Tuomo Sainio, LUT-yliopisto, 32 000 euroa

Akkumetallien talteenotto ja puhdistus ioninvaihdolla

Professori Minnamari Vippola, Tampereen yliopisto, 26 000 euroa

Ainetta lisäävästi valmistettujen monimutkaisten teräskappaleiden jäännösjännitystilojen hallinta – Karakterisointimenetelminä röntgendiffraktio ja elektronimikroskopia

TUTKIJA-APURAHAT (POST DOC)

D.Sc. Mohammad Alzeer, Oulun yliopisto, 24 000 euroa

Kestävät monitoimiset heterogeeniset katalyytit: metallurgisista kuonista korkean arvon materiaaleihin

D.Sc. Francis Gyakwaa, Oulun yliopisto, 24 000 euroa

Raman-spektroskopian käyttäminen ei-metallisten sulkeumien karakterisointiin teräksissä

APURAHAT JATKO-OPISKELIJOILLE

DI Ahmed Abdelrahim, Oulun yliopisto, 24 000 euroa

Vedyn pelkistys ja sementitön kierrätys raudan ja teräksen valmistuksessa

DI Julius Norrena, Oulun yliopisto, 24 000 euroa

Teräksen jatkuvavalun ilmiöperusteinen ja datapohjainen laadunennustus koneoppimisen keinoin

DI Jere Partinen, Aalto-yliopisto, 24 000 euroa

Sähköautoteollisuudessa tarvittavien metallien talteenotto ja kierrätys

DI Tommi Rinne, Aalto-yliopisto, 24 000 euroa

Vaahdotusteknologia litiumioniakkujen metalli- ja elektrodimateriaalien kierrätyksessä

M.Sc. Jiaojiao Wu, Aalto-yliopisto, 12 000 euroa

Bainiittisten terästen vedyn aiheuttamien vaurioiden in situ -tutkimus ja mekanismiin perustuva mallintaminen

MATKA-APURAHAT

DI Toni Luomaranta, Tampereen yliopisto, 2 000 euroa

Tutkijavierailuun Technische Universität Wieniin

FM Emilia Virtanen, Jyväskylän yliopisto, 3 000 euroa

Osallistumiseen 105th Canadian Chemistry Conference and Exhibition-konferenssiin

M.Sc. Xingbang Wan, Aalto-yliopisto, 3 000 euroa

Osallistumiseen Copper 2022-konferenssiin

OPISKELIJA-APURAHAT, OPINNOT KOTIMAASSA

Otto Kankaanpää, Aalto-yliopisto, 1 100 euroa

Antti Tolvanen, LUT-yliopisto, 1 100 euroa

OPISKELIJA-APURAHAT, VAIHTO-OPINNOT ULKOMAILLA

Tiia Kanto, Oulun yliopisto (Universita di Padova), 1 700 euroa

Emmi Keitaanniemi, Aalto-yliopisto (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey), 1 700 euroa

Markus Tähtivuo, Aalto-yliopisto (Montanuniversität Leoben), 1 700 euroa

Jere Vänskä, Aalto-yliopisto (Montanuniversität Leoben), 1 700 euroa

Lisätietoja:

Juho Talonen

Asiamies, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahasto Puh. 040 595 1181, juho.talonen(at)teknologiateollisuus.fi