Antti Aarnio Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön asiamieheksi ja johtajaksi

Kauppatieteiden maisteri Antti Aarnio, 44, on valittu Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön uudeksi asiamieheksi ja johtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 13.5.2019.

Säätiön nykyinen toimitusjohtaja Laura Juvonen irrottautuu säätiön johdosta ja jatkaa täysipäiväisesti Teknologiateollisuus ry:n johtoryhmän jäsenenä sekä Kasvu ja osaaminen -yksikön johtajana.

Aarnio tulee Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön palvelukseen Fingrid Oyj:n ICT-päällikön paikalta. Aiemmin Aarnio on työskennellyt useiden vuosien ajan liiketoiminnan kehityspäällikkönä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutissa EIT:ssä ja sitä ennen Aalto-yliopiston yrittäjyyskeskus ACE:ssa. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön asiamiehenä ja johtajana hänen vastuulleen kuuluvat säätiön strategian toteuttaminen, strategian kehitysideoiden vieminen eteenpäin ja säätiön operatiivisen toiminnan hoitaminen säätiön hallituksen alaisena.

"Olen innostunut jatkamaan Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön työtä merkittävänä tutkimuksen ja teollisuuden rajapinnan toimijana sekä koulutuksen kehittäjänä. Päivitetyn strategian mukaisesti kiinnitämme entistä enemmän huomiota säätiön vaikuttavuuteen ja dialogin syventämiseen sekä tuettavien hankkeiden että muun säätiökentän suuntaan”, Antti Aarnio sanoo.

"Olemme määrätietoisesti kehittäneet Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiötä osana elinkeinoelämää ja siten koko yhteiskuntaa palvelevaa tutkimuksen ja koulutuksen tukiverkostoa. Toivotan Antti Aarniolle parhainta menestystä tämän työn jatkamisessa ja säätiön toiminnan edelleen kehittämisessä. Samalla kiitän Laura Juvosta erinomaisesta työstä. Lauran aikana säätiön strategia on uudistunut ja olemme luoneet alustan merkittävien uusien tutkimusavausten ja koulutusuudistusten tukemiselle”, sanoo Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallituksen puheenjohtaja ja Huurre Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja J. T. Bergqvist.

Lisätietoja:

JT Bergqvist, puh. 040 5056626
Antti Aarnio, puh. 040 503 6634