Kriteerit

Viisi kriteeriä hyvälle hakemukselle.

1. Uutuus

Rahoitamme teknologiateollisuutta ja Suomen osaamisympäristöä uudistavia avauksia. Rahoituksemme painopiste on uutta luovassa toiminnassa ja laadukkaassa tutkimuksessa.

2. Avoimuus

Rohkeita hankkeita tulee myös jakaa! Kannustamme viestimään hankkeista mahdollisimman monelle ja heti alusta alkaen. Emme rahoita liiketoiminnan kehittämistä. Rahoittamiemme hankkeiden kaikki tulokset ovat avoimia.

3. Tekemisen meininki

Rahoitamme rohkeita kokeiluja ja toimintaa, emme selvityksiä ja raportteja. Suomen kilpailukyvyn ja osaamisympäristön kehittäminen vaatii uskallusta kokeilla ja tehdä kunnianhimoisia avauksia.

4. Yhteiskunnallinen relevanssi

Erinomaisessa hakemuksessa ymmärretään myös iso kuva. Mihin ajankohtaiseen, yhteiskunnalliseen ongelmaan avaus liittyy? Iso kuvan ymmärtäminen on edellytys hankkeen perustelemiseen alan ulkopuolisille toimijoille.

5. Yhteiskehittäminen

Kannustamme kaatamaan raja-aitoja tieteenalojen välillä, koska uskomme, että näkökulmaa laajentamalla päästään usein suurempiin ratkaisuihin. Hyödynnämme ja kehitämme yhdessä tekemisen ja yhteisrahoituksen mahdollisuuksia eri hakuohjelmissa.

Innostuitko? Tutustu eri hakuohjelmien ohjeisiin ja hae apurahaa!