Yleiset ohjeet Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Joustavaan Matematiikkaan-stipendeihin

- stipendejä on varattu 400 kpl vuodelle 2023. Jos suorittajamäärä ylittää 400 henkilöä, stipendit myönnetään 400 ensimmäiselle. (Huom! Vuonna 2022 JoMan ja FlexMan stipendiin oikeuttava suorittajamäärä oli hieman yli 250 eli stipendejä on jaossa ihan tuntuva määrä. Suorittajien ei siis ole syytä siitä syystä hosua.)

- yhden stipendin arvo vuonna 2023 on 500 euroa.

- stipendin saa opiskelija, joka saa valmiiksi 11 opintopisteen Joustavaan Matematiikkaan –opintokokonaisuuden tai ruotsinkielisen vastaavan Flexibel Matematik –opintokokonaisuuden vuonna 2023. Kokonaisuuteen tulee kuulua vähintään seuraavat osat:

  • 3 op johdantokurssi: Kohti joustavaa matemaattista ajattelua
  • 6 op kohderyhmäkohtainen opintokurssi
  • 2 op valinnainen kurssi

Kurssien suoritusjärjestystä ei ole määrätty.

- kokonaisuuden opinnot on voitu aloittaa ennen vuotta 2023

- stipendit on tarkoitettu täydennyskoulutukseen eli niitä ei myönnetä tutkinto-opiskelijoille

- kokonaisuuden suorittajan ei tarvitse olla säätiöön yhteydessä. Säätiö saa tiedon vaadittavan kokonaisuuden suorittaneista suoraan järjestävältä yliopistolta

 

Tutustu JoMa-ohjelmaan sekä lue uutisemme aiheesta.

Lisätiedot: Marianna Jokila, marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi, 040 592 6478