Yleiset ohjeet Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Joustavaan Matematiikkaan-stipendeihin

- stipendejä on varattu 300 kpl vuodelle 2022. Jos suorittajamäärä ylittää 300 henkilöä, stipendit myönnetään 300 ensimmäiselle. (Huom! Vuonna 2021 JoMan ja FlexMan stipendiin oikeuttava suorittajamäärä oli hieman yli 100.)

- yhden stipendin arvo vuonna 2022 on 500 euroa.

- stipendin saa opiskelija, joka saa valmiiksi 11 opintopisteen Joustavaan Matematiikkaan –opintokokonaisuuden tai ruotsinkielisen vastaavan Flexibel Matematik –opintokokonaisuuden vuonna 2022. Kokonaisuuteen tulee kuulua vähintään seuraavat osat:

  • 3 op johdantokurssi: Kohti joustavaa matemaattista ajattelua
  • 6 op kohderyhmäkohtainen opintokurssi
  • 2 op valinnainen kurssi

Kurssien suoritusjärjestystä ei ole määrätty.

- kokonaisuuden opinnot on voitu aloittaa ennen vuotta 2022

- stipendit on tarkoitettu täydennyskoulutukseen eli niitä ei myönnetä tutkinto-opiskelijoille

- kokonaisuuden suorittajan ei tarvitse olla säätiöön yhteydessä. Säätiö saa tiedon vaadittavan kokonaisuuden suorittaneista suoraan järjestävältä yliopistolta

 

Tutustu JoMa-ohjelmaan sekä lue uutisemme aiheesta.

Lisätiedot: Marianna Jokila, marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi, 040 592 6478