Tohtoriverkosto ideoi yhteistyötä yritysten kanssa

Sosiaalisessa mediassa perustettu suomalainen Tohtoriverkosto vieraili Teknologiateollisuudessa tutustumassa 100-vuotissäätiön osittain rahoittamaan Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelmaan.

Tohtoreiden työllisyystilanne on heikentynyt pitkään Suomessa, ja verkoston jäsenet halusivat kuulla PoDoCo-ohjelman tuomista uusista mahdollisuuksista.

100-vuotissäätiön toimitusjohtaja Laura Juvonen kertoi, että teknologiateollisuuteen palkataan joka vuosi 30 000 uutta työntekijää, joista puolella on korkeakoulututkinto. Suurimmalla osalla on edelleen tekninen tai kaupallinen koulutus, mutta yhä enemmän tarvitaan monialaisia osaajia.

PoDoCo edistää tohtorien siirtymistä elinkeinoelämän palvelukseen kaksivaiheisella ohjelmalla: aluksi tohtori paneutuu annettuun ongelmaan säätiörahoituksella ja jatkaa sen jälkeen aiheen jatkokehittelyä yrityksessä ja yrityksen rahoittamana, Essi Huttu Fimeccistä kertoi.

Tavoitteena on, että tohtori työllistyy yritykseen ohjelman jälkeen. Tutkija voi itse löytää yrityskumppanin, ja kolmasosa hakijoista tuokin oman yrityskontaktinsa mukanaan.

Juvosen mukaan tohtorikoulutuksen olisi kaiken kaikkiaan vastattava paremmin sekä akateemisen maailman että elinkeinoelämän tarpeisiin.

– Tohtoreiden tulisi kyetä käyttämään osaamistaan uusien ratkaisuiden löytämiseen, ja yritysten tulisi satsata ennakkoluulottomasti uusia avauksia hakeviin hankkeisiin, joissa rakennetaan pohjaa liiketoiminnan uudistumiselle, Juvonen totesi.

Keskustelussa nousi esiin myös ideoita jalkauttaa paremmin tohtoreiden osaamista yrityksiin ja laajemmin yhteiskuntaan erilaisten kampanjoiden avulla. Tohtoribussi voisi esimerkiksi kiertää yrityksissä ja mahdollistaa uusien ajatusten ja kontaktien syntymisen.

PoDoCo-ohjelmaan on keväällä liittynyt mukaan useita uusia säätiöitä ja tavoitteena on edelleen laajentaa ohjelmaa. Seuraava hakukierros järjestetään syksyllä.