Suvi Aspholm Vuoden matemaattisten aineiden opettaja 2017

Suvi Aspholm opettaa Hyvinkään yhteiskoulun lukiossa kemiaa ja lyhyttä matematiikkaa. Suvi on innostava opettaja ja hänen aikanaan pitkän kemian opiskelijoiden määrä on lisääntynyt huomattavasti.

Lukuvuonna 2015–2016 kemian kirjoittajien määrä oli yli 40 henkilöä 150 opiskelijan ikäluokasta. Suvi käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä ja kokeilee rohkeasti myös uusia opetusmenetelmiä mm. sähköisiä kokeita kemiassa Suvi on pitänyt opiskelijoilleen jo neljän vuoden ajan.

Suvi vetää Hyvinkäällä tieto- ja viestintäteknologian ryhmää, joka kokoontuu säännöllisesti pohtimaan ajankohtaisia ongelmia, ratkaisuita ja käytänteitä opetuksessa. Mukana TVTryhmässä on opettajia ja kaupungin tietohallinnon edustajia. Suvi on aktiivisesti mukana koulunsa toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä, toimii koulunsa turvallisuuspäällikkönä, järjestää leirikouluja ja hakee rahoitusta luonnontieteiden EU-projekteihin. Viime marraskuussa hän oli opiskelijoiden kanssa Kiinassa leirikoulussa, jossa hänen ryhmänsä, jossa oli opiskelijoita omasta koulusta, Järvenpään lukiosta sekä Schenzhen Middle Schoolista, esitti tutkielman englannin kielellä lääkkeistä. Suvi on kirjoittanut oppikirjoja ja laatinut sähköistä opetusmateriaalia sekä kouluttanut opettajia useissa erilaisissa tilaisuuksissa.

Suvi on mukana myös Hyvinkään kaupungin luottamustoimissa sekä yhdistystoiminnassa järjestäen mm. hyväntekeväisyystapahtumia ja ohjaamassa stipendejä paikallisten tyttöjen koulutuksen tukemiseen. Suvi on ollut MAOL-toiminnassa mukana 1990-luvun alusta saakka ja on toiminut mm. MAOL-Hyvinkää-Riihimäki –kerhon aktiivisena hallituksen jäsenenä ja sihteerinä jo kymmenen vuotta. Suvi on osallistunut alueellaan mm. monen koulutustilaisuuden ja päässälaskukisan järjestelyihin.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön edustaja Pirkko Pitkäpaasi luovutti Vuoden matemaattisten aineiden opettajalle kunniakirjan, kukat ja palkintosumman 7 500 €. MAOL:n syyspäivät Oulussa avasi pääministeri Juha Sipilä.

Lisätietoa:

Puheenjohtaja Leena Mannila, 0400 187 827, leena.mannila@maol.fi
Varapuheenjohtaja Marja Tamm, 040 545 2927, marja.tamm@maol.fi
Vuoden matemaattisten aineiden opettaja 2017, Suvi Aspholm, 050 594 1262,
suvi.aspholm@hyvinkaa.fi