Suomalaiset koulut täyttyvät rohkeista kokeiluista

Ensimmäiset 75 HundrED-hanketta valittu:

Robotiikasta seikkailupedagogiikkaan, ajattelun taidoista maailman suurimpaan vanhempainiltaan

HundrED on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden viralliseen ohjelmaan kuuluva suurhanke, jonka tavoitteena on pohtia, miltä koulujen ja koulutuksen seuraavat 100 vuotta maailmassa näyttävät. Suomalaista koulujärjestelmää on pidetty vuosikymmeniä yhtenä maailman parhaista. Siksi on luontevaa, että Suomi toimii edelläkävijänä, kun mietitään maailman koulujen uudistamista.

HundrED–hankkeessa toteutetaan 100 kunnianhimoista suomalaista kokeilua, kerätään 100 jo toiminnassa olevaa, kansainvälistä opetusinnovaatiota ja haastatellaan yhteensä 100 visionääriä kaikista maanosista. Kaikki sata kokeilua testataan, validoidaan ja paketoidaan sellaiseen muotoon, että niitä on helppo hyödyntää missä tahansa maailman koulussa. HundrED-hanke on voittoa tavoittelematon, ja sen tulokset jaetaan koko maailmalle syksyllä 2017.

Miksi koulun täytyy muuttua?
Maailma muuttuu nopeasti ja koulujen on ollut vaikea pysyä perässä. Kyse ei ole pelkästään suomalaisesta vaan globaalista ilmiöstä. Tulevaisuuden yhteiskunta tarvitsee uudenlaisia osaajia. Akateemisten ja yleissivistykseen lukeutuvien perustaitojen rinnalla koulun tulisi keskittyä myös niin sanottuihin uuden vuosisadan taitoihin.

Muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että matematiikan, historian, biologian, äidinkielen ja muiden tuttujen kouluaineiden lisäksi koulussa opetetaan esimerkiksi kyseenalaistamista, luovuutta, yhteistyökykyä ja elämänhallintaa. Mutta miten luovuutta opetetaan? Ja jos oppiaineita lisätään, mistä vähennetään? Mikä on mielekäs tapa opettaa ja oppia historiaa? Tai vieraita kieliä? Miten opetuksen metodit kehittyvät? Milloin teknologia auttaa oppimista? Milloin se voi jopa haitata sitä? Tällaisiin kysymyksiin HundrED etsii vastauksia.

Kyse on think and do tankista

Kyse ei ole ”think tankista”, jossa asioita ainoastaan pohditaan, vaan paremminkin eräänlaisesta ”think and do tankista”, jossa rohkeiden ajatusten lisäksi keskeisessä roolissa ovat rohkeat teot, sekä Suomessa että maailmalla.

Yli 500 hankemusta, tiukka seula
Hankkeiden hakua käynnistäessä ilmoitimme etsivämme uusia opetusalan innovaatioita viidellä eri osaalueella, jotka ovat:

  1. Taidot – mitä taitoja huomisen koulussa tulee opettaa ja miten?
  2. Opettajat – miten opettajan rooli ja opettaminen muuttuvat?
  3. Arviointi – mikä on paras tapa mitata kehitystä ja oppimista?
  4. Ympäristöt – miltä tulevaisuuden oppimisympäristö näyttää?
  5. Johtaminen – miten koulujen muutosta johdetaan?

Skaala on laaja, mutta uskomme, että ilman laajaalaista lähestymistapaa hanke jäisi liian pinnalliseksi.

Saimme yli 500 kunnianhimoista ideaa, joista kovatasoinen ja monipuolinen 12-henkinen ohjausryhmä valitsee jatkoon pääsevät. Päätimme ohjausryhmässä, että ensi vaiheessa valitaan 75 ideaa, jotta mukaan mahtuu myös hankkeen edetessä. Loput 25 ideaa julkistetaan 1.12.2016. Emme etsineet pelkästään uusia ideoita, vaan pyrimme tunnistamaan myös jo käytössä olevia, toimivaksi havaittuja innovaatioita.

Painotimme valinnoissa neljää kriteeriä:
Onko hanke innovatiivinen?
Onko se pedagogisesti kunnianhimoinen?
Onko se skaalautuva eli jossain toisessa koulussa tai maassa toistettavissa oleva?
Ovatko tekijät alansa huippuja?

Jos vastaus kaikkiin, tai useimpiin, kysymyksiin oli myönteinen, aloitimme innostuneen keskustelun, jossa pyrimme lähestymään hanketta mahdollisimman monesta eri näkökulmasta ennen lopullisen valinnan tekemistä.

Millaisia ovat 75 valittua?
Kaikki 75 mukaan valittua kokeilua löydät osoitteesta hundred.fi/koulut. Alla muutamia poimintoja osa-alueittain.

Taidot
Koska tulevaisuuden koulussa tulee opettaa hyvin moninaisia taitoja, halusimme ottaa mukaan hyvin erityyppisiä taitoihin liittyviä hankkeita. Mukana on projekteja, joissa koululaiset osallistuvat itse koulun kehittämiseen. On robotiikkaa ja koodaamista mutta myös ajattelun taitoja, elämänhallintaa ja itsetunnon kehittämistä. On oman kehon mittaamista, liikuntaa ja kouluruokaa. On maahanmuuttajien haasteita ja kestävää kehitystä, yrittäjyyttä ja eläinten hoitoa.

Opettajat
Opettajan rooli tulee muuttumaan voimakkaasti mallista, jossa ”yksi puhuu ja 30 kuuntelee”, opettamisen fasilitointiin ja yksilöllisen oppimisen edistämiseen. Siksi HundrEDissa on mukana hankkeita, joissa rohkeat ja visionääriset opettajat etsivät uudenlaisia tapoja opettaa, joko yksin tai ryhmässä ja usein modernia teknologiaa rohkeasti hyödyntäen. Yhdessä hankkeessa opetetaan opettajille ongelmanratkaisun design thinkingin perusteita, toisen tavoitteena on auttaa opettajia toimimaan kovan paineen alla ja maailman muutoksessa, kolmannessa opettaja osallistuu itse oman oppimateriaalinsa luomiseen.

Arviointi
Yksi suuria muutosalueita kaikkialla maailmassa on arviointi ja testaaminen – miten koulu arvioi oppilasta ja miten oppilas arvioi itse itseään? HundrED-hankkeissa on esimerkkejä sekä numeroarvioinnin muuttamisesta taitotasoarvioinniksi että erilaisten digitaalisten työkalujen hyödyntämisestä.

Ympäristöt
Tarvitaanko oppimiseen pulpetteja? Vaatiiko koulutoiminta itsenäisen rakennuksen vai voiko koulu sijaita jonkin toisen toimijan tiloissa? HundrED-hankkeiden joukossa on esimerkkejä vanhojen koulujen uudistamisesta ja kokonaan uusien suunnittelemisesta. On koulua purjeveneessä ja tilapäistä koulua olympialaisissa. Entä millainen olisi startuplukio? Sitäkin tutkitaan.

Johtaminen
Mikään muutos ei ole mahdollista ilman hyvää ja visionääristä johtamista. Mutta miten ihmeessä näin suurta ja kompleksista muutosta johdetaan? HundrED-hankkeissa seurataan muutosta sekä suurissa kaupungeissa että maaseudun kylissä. Mukana on esimerkiksi valmennuskokonaisuuksia, konkreettisia hankkeita toimintakulttuurin muuttamiseksi sekä maailman suurin vanheimpainilta.

Entä loput 25?
Miksi neljännes paikoista on vielä avoinna? Ensinnäkin haluamme antaa niille 400 hienolle idealle, joita ei vielä valittu, mahdollisuuden näyttää kyntensä – eli mukaan voi päästä vielä hieman myöhemmin. Lisäksi haluamme etsiä ja rohkaista erilaisia koulutusalan ihmisiä esittämään vieläkin rohkeampia ideoita. Mitä joukosta puuttuu? Varmuudella monia asioita ja siksi pallo on kaikilla teillä – rohkeita ideoita ei voi koskaan olla liikaa. Uusia kokeiluideoita on mahdollista esittää 15.10. saakka. Tervetuloa siis mukaan myös jatkossa!

HundrED on osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017 ja sen viralliset yhteistyökumppanit ovat OP, DNA, Supercell ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö. Lisäksi pedagogisina yhteistyökumppaneina toimivat muun muassa Opetushallitus, OAJ sekä opetus ja kulttuuriministeriö.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö tukee mukaan valittuja hankkeita ja säätiöllä on myös kummiprojekteja, joiden toiminnassa olemme kiinteästi mukana. 

Lisätietoja HundrED-hankkeesta löytyy osoitteesta www.hundred.fi.