Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö lahjoittaa Aalto-yliopistolle 3,2 miljoonaa euroa tekoälyosaamisen vahvistamiseen

Lahjoitusvaroilla Aalto-yliopistoon perustetaan monitieteinen House of AI -keskus. Lahjoitus on osa säätiön pitkäjänteistä satsausta tekoälyn kehitykseen Suomessa: viimeisen kahdeksan vuoden aikana säätiö on myöntänyt rahoitusta yli 5 miljoonaa euroa tekoälyä kehittävään tai soveltavaan tutkimukseen.   

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on myöntänyt Aalto-yliopistolle 3,2 miljoonan euron lahjoituksen tekoälyosaamisen vahvistamiseen. Lahjoituksella Aalto-yliopisto perustaa House of AI -keskuksen tuottamaan tieteellistä tutkimusta ja käytännön sovelluksia tekoälyn alueella.

Kuva: Mikko Raskinen

Tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntäminen eettisesti kestävällä tavalla on elintärkeää niin Suomen kilpailukyvylle kuin koko maailman kestävyyshaasteiden ratkaisemiselle.

”Säätiö on jo vuosia panostanut merkittäviä summia tekoälyn tutkimiseen. Nykyinen alan nopea kehitys mahdollistaa nyt aivan uudella tavalla tekoälyn soveltamisen yrityksissä. Haluamme olla tukemassa hanketta, jonka avulla suomalainen tutkimusosaaminen saadaan entistä paremmin hyödynnettyä myös yritysten liiketoiminnassa”, sanoo Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell.

Monitieteisen House of AI -keskuksen toiminnan ydintä ovat korkealaatuinen tieteellinen tutkimus ja tiivis yhteistyö tutkijoiden ja yritysten kesken. Tutkimustietoa tekoälystä hyödynnetään uudenlaisiin sovelluksiin eri aloilla käyttäen nopean pilotoinnin menetelmiä.

“Lämmin kiitos Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiölle tuesta. Kehitämme rahoituksen avulla Aaltoon maailmanluokan keskittymää, jossa tekoälyn vahvaa osaamista jalostetaan yritysten ja koko yhteiskunnan hyväksi”, sanoo Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.

Tekoälyn käyttö yleistyy maailmassa kiihtyvällä vauhdilla ja sille syntyy jatkuvasti uusia käyttökohteita.  Monitieteisyys tarjoaa tekoälyn tutkimukselle paljon uusia mahdollisuuksia. House of AI:n toiminta tukee myös monialaisten tekoälymenetelmien kehittäjien ja soveltajien koulutusta.

Kestävyyshaasteiden ratkaisemisen kannalta tärkeät sovellusalueet ovat House of AI:n toiminnassa ensisijaisia. Käynnistymässä on muun muassa sähköenergiajärjestelmän muuttumiseen liittyvä sähkötekniikan, taloustieteen ja tekoälytutkimuksen yhteistyöhanke.

”Maat, jotka panostavat tekoälyyn nyt, tulevat todennäköisesti saamaan merkittäviä hyötyjä tästä teknologisesta murroksesta. Aalto-yliopiston rohkea panostus tekoälyn entistä vahvempaan soveltamiseen laajasti yliopiston tutkimusalueilla, tulee hyödyttämään niin tutkimusta, yrityksiä kuin Aallosta valmistuvia tulevaisuuden osaajiakin ”, sanoo säätiön johtaja, asiamies Antti Aarnio.

Aalto-yliopistossa on jo ennestään erittäin vankka osaaminen ja vahvat verkostot tekoälyn alueen tutkimuksessa. Aalto johtaa Suomen tekoälykeskuksen (Finnish Center for Artificial Intelligence FCAI) laajaa toimintaa ja on tärkeässä asemassa yleiseurooppalaisessa ELLIS-yhteisössä (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems). House of AI -keskuksen myötä Aallon tekoälytutkimus laajenee entistä kattavammin muiden tieteenalojen kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä yritysyhteistyöhön.

Lisätietoja:

Johtaja, asiamies Antti Aarnio
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
puh. +358 40 503 6634
antti.aarnio@teknologiateollisuus.fi

Professori Heikki Mannila
Aalto-yliopisto
puh. +358 50 441 6554
heikki.mannila@aalto.fi