Nyt kehitetään kevyitä puoliautonomisia metsäkoneita ilmastonmuutoksen muovaamiin olosuhteisiin


Suomessa on voitu tehdä metsätöitä talvisin raskailla metsäkoneilla, sillä maa on jäätynyt kovaksi. Ilmastonmuutoksen myötä talvet leudontuvat eikä routa suojaa metsäpohjaa. AUTOLOGGER-hanke kehittää siksi aiempaa kevyempiä ja ympäristöä säästävämpiä ajokoneita. Koska kokeneista kuljettajista on pula, koneet suunnitellaan puoliautonomisiksi. Hanke on tärkeä sekä metsäkone- että metsäteollisuudelle. 

Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara. Metsäteollisuus työllistää suoraan 42 000 ja välillisesti 140 000 suomalaista. Puut kaadetaan, karsitaan ja katkotaan hakkuukoneella ja kuljetetaan ajokoneella lähimmän metsätien varteen pinoihin. Sieltä puutavara kuljetetaan tukkirekoilla teollisuuslaitoksiin ja sahoille.

Tähän asti puuta on voitu korjata talvisin myös pehmeäpohjaisilta metsälohkoilta, koska maa on ollut jäässä. Ilmastonmuutoksen myötä tilanne vaikeutuu. Metsää tulee voida jatkossakin hakata näistä pehmeäpohjaisista ja hyväkasvuisista metsistä. Koneketjua pitää siksi täydentää kevyemmillä ja ympäristöä vähemmän vahingoittavilla ajokoneilla.

Metsäkoneiden kehittämisellä halutaan parantaa niiden tuottavuutta. Kun hakkuukoneet prosessoivat puuta yhä nopeammin ja koneiden kuormaus- ja kuljetuskapasiteetti kasvaa, vaaditaan myös metsäkoneiden kuljettajilta paljon osaamista. Samaan aikaan kokeneista kuljettajista on pulaa. Jotta tuottavuutta saadaan paremmaksi, metsäkoneiden autonomian tasoa pitää nostaa. Autonomian ansiosta yksi kuljettaja voi ohjata useaa konetta ja aloittelevankin kuljettajan työn tuottavuus on aikaisempaa parempi.

Professori Visalan tutkimusryhmä kehittää uudenlaisen puoliautonomisen koneketjun konseptin. Siinä hakkuukoneen hytissä istuva kuljettaja tarkkailee ja etäohjaa kahta autonomista ajokonetta. Hakkuukone kertoo ajokoneille oikeat ajourat ja urien pohjien alustavat 3D-mallit, joita ajokoneet tarkentavat. Ajonopeus säädetään niin, että ajokoneet kestävät heilunnan eivätkä kaadu. Kuljettaja kuormaa puuta yhteen ajokoneeseen. Hän valvoo samalla toista ajokonetta, joka navigoi täyteen lastattuna kohti metsätien välivarastoa. Kuljettava valvoo myös tien varressa odottavan, projektissa suunniteltavan koura–nosturi-moduulin automaattisen kytkemisen ajokoneeseen sekä kuorman purun ja jättämisen sovittuun paikkaan.

Konsepti kasvattaa puunkorjuun tuottavuutta ja minimoi sen aiheuttamat vauriot metsäpohjaan ja puustoon. Järjestelmän ketteryys auttaa synnyttämään uutta paikallista liiketoimintaa. Samalla se takaa Suomen kuuluisan metsäkoneteollisuuden merkittävät markkinaosuudet myös tulevaisuudessa, kun siirrytään kohti täsmämetsätaloutta.

Hankkeen johtaja: professori Arto Visala
Organisaatiot: Aalto-yliopisto
Myönnetty rahoitus: 400 000 euroa