Tohtoreita elinkeinoelämän palvelukseen - PoDoCo ohjelma tukee elinkeinoelämän strategista uusiutumista

Onko yrityksessänne sellaisia uudistumistarpeita tai –ideoita, joiden analyysissa ja toteutuksessa nuori tohtori voisi olla avuksi?

PoDoCo ohjelma on oikea ratkaisu!

Mitä PoDoCo ohjelma tarjoaa yrityksille?

PoDoCo (Post Docs in Companies) ohjelman tavoitteena on edistää nuorten tohtorien siirtymistä elinkeinoelämän palvelukseen ja samalla parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti. Yrityksille PoDoCo ohjelma tarjoaa mahdollisuuden uusien strategisten avausten käynnistämiseen ja toteuttamiseen sekä nuorten tohtoreiden osaamisen ja tietotaidon hyödyntämiseen.

PoDoCo projektin kokonaispituus on 1-2 vuotta ja se jakautuu kahteen 6-12 kuukauden osaan. Aluksi on säätiörahoitteinen tutkimusvaihe ja sitä seuraa saman pituinen yrityksen rahoittama soveltava vaihe. Yritysten rahoittama soveltava vaihe toteutetaan normaalina työsuhteena tohtorin ja yrityksen välillä. Osapuolien ei tarvitse sitoutua toiseen vaiheeseen projektin käynnistyessä. Yhteisenä tahtotilana tulee kuitenkin olla pidempi yhteistyöprojekti.

PoDoCo ohjelma tarjoaa:

  • Tietoa tuoreista nuorista korkeasti koulutetuista ja lahjakkaista tohtoreista ja heidän erityisosaamisistaan
  • Mahdollisuuden tohtoreiden osaamisen hyödyntämiseen uusien strategisten avausten analysoinnissa ja toteutuksessa
  • Säätiöiden myöntämän tutkimusapurahan tohtorille projektin tutkimusvaiheen kustannusten kattamiseksi

Millaiset yritykset voivat osallistua?

PoDoCo ohjelmaan voi osallistua toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta mikä tahansa suomalainen tai Suomessa liiketoimintaa harjoittava yritys.

Miten osallistua?

PoDoCo ohjelman seuraava hakukierros on 15.9.–3.11.2017. Osallistuaksenne hakukierrokselle teidän tulee:

1) Kuvat yrityksenne tutkimustarpeet täyttämällä yritysprofiili täällä

  • Yritysprofiilianne vasten etsimme 5-10 tarpeisiinne sopivaa tohtoriprofiilia PoDoCo tietokannasta, johon lähes 400 tohtoria on täyttänyt osaamisprofiilinsa

2) Valita profiilien joukosta tarpeisiinne sopiva tohtori

3) Sopia yhteistyöstä tohtorin kanssa ja allekirjoittakaa yhteistyöhön sitoutumista kuvaava LoI (Letter of Intent)

4) Valmistella yhdessä tohtorin kanssa lyhyt, maksimissaan 5-sivuinen tutkimussuunnitelma, jossa kuvataan ohjelman säätiörahoitteisen osuuden tavoitteet ja merkitys. Suunnitelmassa on tärkeää kuvata projektin vaikutukset yritykselle ja yrityksen uusiutumiselle.

5) Tohtori jättää apurahahakemuksen, jonka liitteenä on tutkimussuunnitelma ja LoI, sähköiseen apurahahakujärjestelmään www.podoco.fi sivustolla 3.11.2017 mennessä.

Lisätietoja

Essi Huttu, Program Manager, PoDoCo
email: essi.huttu(at)dimecc.com
tel. +358 40 840 9259